Parametry bezpieczeństwa dla złącza elektrycznego

- Dec 20, 2018-

Rezystancja izolacji jest wartością rezystancji prezentowaną przez doprowadzenie napięcia do części izolacyjnej złącza, powodując w ten sposób prąd upływu wewnątrz lub na powierzchni części izolacyjnej. Wpływ na to mają głównie materiały izolacyjne, temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia i inne czynniki. Wartości rezystancji izolacji podane na próbce złącza są zwykle wartościami wskaźnikowymi w standardowych warunkach atmosferycznych iw pewnych warunkach środowiskowych wartość rezystancji izolacji zostanie zmniejszona w mniejszym stopniu. Zwróć także uwagę na wartość napięcia testowego rezystancji izolacji. Według rezystancji izolacji (MΩ) = napięcie (V) / prąd upływu (ΜA) dodane do izolatora w celu zastosowania różnych napięć, nie ma wyniku.

W teście złącza stosowane napięcie wynosi zwykle 10 V, 100 V, 500 V trzy biegi.

Napięcie znamionowe Odporność na ciśnienie jest krytycznym napięciem między częścią wzajemnie izolującą pary styków lub między częścią izolacyjną a uziemieniem, która może wytrzymać wyższe napięcie znamionowe w określonym czasie bez powodowania zjawiska awaryjnego. Wpływ na to ma przede wszystkim narażenie na odstępy i odległości, geometrie, materiały izolacyjne, a także temperatura i wilgotność otoczenia oraz ciśnienie atmosferyczne.