Powody, dla których należy użyć złącza elektrycznego

- Dec 20, 2018-

Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby nie było złączy? W tym momencie obwód jest trwale połączony z przewodem ciągłym, na przykład, jeżeli urządzenie elektroniczne ma być podłączone do źródła zasilania, musi być podłączone do obu końców przewodu łączącego, a urządzenie elektroniczne i zasilacz są zabezpieczone według niektórych metod (takich jak spawanie). W rezultacie zarówno produkcja, jak i użycie przynoszą wiele niedogodności.

Weź na przykład akumulator samochodowy. Zakładając, że kabel akumulatora jest przymocowany i przyspawany do akumulatora, zakład produkcyjny samochodu zwiększa nakład pracy związany z instalacją baterii, zwiększając czas i koszty produkcji. Uszkodzenia akumulatora należy wymienić, ale także wysłać samochód na stację naprawczą, usunąć rozbiórkę spawalniczą starego, a następnie spawać do nowego, aby zapłacić więcej kosztów pracy. Dzięki złączu możesz pozbyć się wielu problemów, kupić nową baterię ze sklepu, odłączyć złącze, wyjąć starą baterię, zainstalować nową baterię i ponownie podłączyć złącze. Ten prosty przykład ilustruje zalety złącz. Sprawia, że procesy projektowania i produkcji są łatwiejsze i bardziej elastyczne, co zmniejsza koszty produkcji i konserwacji.