Chiny, otwartość na inwestycje zagraniczne

- May 17, 2019-

Nowe strategie rynkowe, aby uzyskać więcej inwestycji zagranicznych w kraju. Taki jest cel Chin, co potwierdził Ning Jizhe, zastępca szefa Krajowej Komisji ds. Rozwoju i Reform, który jasno określił, w jaki sposób kraj będzie promować ułatwienia inwestycyjne, zachęcając w ten sposób kapitał zagraniczny do inwestowania w chińskie lądy.

Chociaż niektóre sektory i niektóre firmy pozostaną poza granicami dla zagranicznych inwestorów, Chiny są gotowe otworzyć swoją ogólną produkcję, widząc inwestycje zagraniczne jako poprawę dla gospodarki i rozwój samego sektora. Pomyśl tylko, że w ubiegłym roku inwestycje zagraniczne przyniosły 131 miliardów dolarów.

W każdym razie otwarcie na kapitał zagraniczny będzie kontrolowane przez rząd centralny, co zagwarantuje uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej ochrony w odniesieniu do praw własności intelektualnej.

W szczególności korzystna polityka dotycząca transferu kapitału, z której korzystają inwestorzy krajowi, zostanie również przyznana nowemu kapitałowi zagranicznemu, ale tylko wtedy, gdy zainwestują oni w regionach centralnych, zachodnich i północno-wschodnich Chin.