Szybki wzrost zysków dla pięciu największych chińskich banków

- May 16, 2019-

Oferty dla 5 największych chińskich banków są bardzo dobre. Chiński Bank Przemysłowy i Handlowy (ICBC), Bank Chin, Chiński Bank Rolny, Chiński Bank Budownictwa i Bank Komunikacji odnotowały wzrost o 3% . Wiadomości są szczególnie dobre, biorąc pod uwagę, że w 2016 r. Banki te odnotowały mniej niż 2%, a nawet ujemny wzrost w 2016 r.

Sytuacja również się poprawiła, ponieważ kredytodawcy skorzystali z niektórych wysiłków rządu zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z prawie 30 bilionami dolarów długu w Chinach.

Przyczyny tych ulepszeń, według Zeng Ganga i Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, można znaleźć w poprawie jakości aktywów i rosnących marż odsetkowych netto. W rzeczywistości wiele firm jest bardziej zdolnych do spłaty swoich pożyczek, ponieważ reforma podaży pomogła ich wynikom finansowym, zmniejszając presję na banki.

Kolejnym czynnikiem, który pozwolił na sukces tych pięciu banków, było zapewnienie inwestorom gwarancji na ryzyko. Jeśli z jednej strony regulator bankowy zdecydował w zeszłym miesiącu o niższym wskaźniku pokrycia rezerwy obowiązkowej, z drugiej strony pięć banków podniosło wskaźnik pokrycia rezerwą w miarę poprawy jakości aktywów.

Po raz pierwszy od sześciu lat oprocentowanie kredytów zagrożonych w pięciu bankach spadło w ubiegłym roku

Należy również pamiętać, że sytuacja poprawiła się dzięki działaniom rządu chińskiego . Prawie od roku kredytodawcy skorzystali z niektórych wysiłków rządu zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z prawie 30 bilionami dolarów długu w Chinach.