Singapur-Zhejiang: silne powiązanie współpracy

- May 14, 2019-

Silny związek z umacnianiem współpracy między stronami. To jest sedno spotkania, które odbyło się wczoraj, podczas którego spotkała się Rada Gospodarcza i Handlowa Singapuru-Zhejiang ( SZETC ) .

Impreza - która stanowi ważny krok naprzód dla prowincji Zhejiang w Chinach Wschodnich, jednej z siedmiu chińskich prowincji, które ustanowiły doradztwo gospodarcze i handlowe z Singapurem - wzięła udział Sim Sim , minister komunikacji i informacji Ministerstwa Spraw Państwowych Singapuru oraz Yuan Jiajun , gubernator chińskiej prowincji Zhejiang.

Podstawowe punkty zostaną przekształcone w pięć odrębnych punktów pracy

Ponad 100 przedstawicieli rządu i biznesu Singapuru i Zhejiang wzięło udział w dyskusji okrągłego stołu SZETC, która omawiała między innymi współpracę w gospodarce morskiej, usługi profesjonalne i zarządzanie miastem.

W trakcie okrągłego stołu podpisano wszystkie memoranda porozumienia ( MoU ) między różnymi organizacjami w Singapurze i Zhejiang . Enterprise Singapore (Sekretariat Singapuru dla SZETC) podpisał memorandum z Departamentem Handlu Wojewódzkiego Zhejiang (Sekretariat Zhejiang dla SZETC), aby utworzyć pięć grup roboczych w SZETC.

Będą odpowiedzialni za identyfikację kluczowych projektów, rozważenie ulepszeń polityki i skuteczniejsze promowanie dialogu między urzędnikami państwowymi, liderami biznesu i ekspertami . Inne propozycje dotyczą handlu, logistyki i rozwiązań miejskich.