360 Finance zdeponowało 200 mln USD w amerykańskim IPO

- May 13, 2019-

W tym roku uruchomiona przez fintech firma 360 Finance , wspierana przez dostawcę produktów zabezpieczających, chińską firmę Qihoo Technology , złożyła w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ponad 200 mln USD .

360 Finance, dzięki cyfrowej platformie consumer finance, zajmuje się dostarczaniem produktów finansowania konsumenckiego pierwszoplanowym i niedowartościowanym kredytobiorcom . Firma została założona w lipcu 2016 r. I wydzielona z firmy macierzystej we wrześniu 2018 r.

Na koniec września 2018 r. Za pośrednictwem platformy powstało 22,5 mln indywidualnych pożyczek

W szczególności pod koniec września 2018 r. Za pośrednictwem platformy powstało łącznie 22,5 mln indywidualnych pożyczek , co stanowi 94,4 mld RMB (13,57 mld USD) w funduszach. Ponadto, w tym samym okresie, stopa wzrostu kwartału złożonego dla użytkowników akumulacyjnych o zatwierdzonej linii kredytowej i udzieleniu kredytu osiągnęła odpowiednio 90,5% i 80,4%.

Według firmy wpływy zostaną wykorzystane zasadniczo w trzech działach : 40% wpływów zostanie wykorzystanych na promocję marki; 30% zostanie wykorzystanych na badania i rozwój oraz będzie pielęgnować talenty zespołu firmy; a pozostałe 30% zostanie wykorzystane w innych ogólnych celach biznesowych, takich jak koszty administracyjne i potencjalne przejęcia oraz inwestycje strategiczne.

Zhou Hongyi, CEO 360 Group i prezes 360 Finance, posiada 14,1% udziałów pośrednio przez Aerovane Company Limited

Złożenie wniosku o IPO następuje dwa lata po tym, jak Qihoo 360 uruchomił plan prywatyzacji o wartości 9,3 mld USD w 2015 r., Aby wycofać się ze Stanów Zjednoczonych po handlu na rynku przez ponad 5 lat . Zamiast tego IPO 360 Finance pojawia się w momencie, gdy szaleństwo chińskiej technologii IPO spada na rynku chłodzenia.

Przed powrotem na rynki amerykańskie firma znalazła się w gronie chińskich gigantów technologicznych, którzy wyszli z amerykańskich giełd w nadziei na uzyskanie lepszych ocen w domu.