Trend konsumencki w Chinach, rosnące liczby w 2018 roku

- May 13, 2019-

Ekspansja chińskiej gospodarki narodowej pozostawała w rozsądnym przedziale w 2018 r., A całkowity wzrost PKB wyniósł 6,6%. Wszystko to dało okazję do stworzenia solidnych podstaw do poprawy indeksu trendów konsumenckich w Chinach.

Potwierdza to raport opublikowany przez Nielsena , który pokazał, jak indeks trendów konsumenckich w Chinach - mierzący postrzeganie lokalnych perspektyw pracy, finansów osobistych i skłonności do wydawania pieniędzy - odnotował stały wzrost w czwartym kwartale ubiegłego roku , zwiększając się o jeden punkt w porównaniu z rokiem poprzednim do 113 punktów.

Perspektywy zatrudnienia odnotowały najbardziej znaczący skok, z 70 do 75 punktów procentowych

Raport Nielsena wykazał, że wszystkie trzy elementy wskaźnika trendów konsumenckich odnotowały stały wzrost . Perspektywy zatrudnienia były jednak najbardziej zauważalne, wzrastając z 70 do 75 punktów w ciągu roku, podczas gdy gotowość do wydatkowania wzrosła o trzy punkty (60), a finanse osobiste pozostały na poziomie 69.

„Chiny podjęły skoordynowane wysiłki w celu przyjęcia polityki zatrudnienia , wspierania przedsiębiorczości, stabilizacji perspektyw gospodarczych, poprawy zaufania do biznesu i konkurencyjności oraz stworzenia korzystnych warunków dla rynku pracy. Wszystkie te czynniki pomogły wzmocnić perspektywy pracy konsumentów ”, zauważył raport Nielsena.

Pokolenie lat 90. ma bardziej pozytywne nastawienie do przyszłych przychodów

Trzypunktowy wzrost gotowości kraju do intensywnego wydawania pieniędzy zależy od pokolenia lat 90., które stanowi około 28% użytkowników Internetu w Chinach, najwyższy odsetek wśród wszystkich grup demograficznych.

Ta grupa szybko stała się głównym konsumentem online, z większą chęcią wydawania niż jej starsi odpowiednicy. Dane pokazują, że gotowość do wydania między pokoleniem lat 90. wynosiła 63 punkty, więcej niż w latach 80. (60 punktów), w latach 70. (54 punkty) i latach 60. (54 punkty).

Dane Nielsena pokazały, że pokolenie lat 90. ma bardziej pozytywne nastawienie do przyszłych przychodów , przy czym 67% ankietowanych twierdzi, że ma „dobre” oczekiwania w zakresie finansów osobistych.