Chiny, Mechanizacja sektora rolniczego rośnie

- May 13, 2019-

Chiny odnotowały wyjątkową zmianę w sektorze rolnym . Potwierdza to wzrost wskaźnika mechanizacji w sektorze rolnym, który przekracza 66% w 2017 r . ; aby potwierdzić, że jest urzędnikiem Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wsi.

Chiny mają obecnie ponad 2 500 producentów maszyn rolniczych, a krajowa produkcja rolna jest głównie przetwarzana za pomocą maszyn rolniczych, zastępując dotychczasową pracę fizyczną. Zostało to określone przez Zhanga Taolina, wiceministra rolnictwa i spraw wiejskich na konferencji prasowej.

Zhang: „Pracujemy nad promowaniem rozwoju najbardziej zaawansowanych maszyn”

„Realizacja strategii witalizacji obszarów wiejskich i modernizacja rolnictwa są wyraźnymi oznakami zwiększonego zapotrzebowania na mechanizację rolnictwa ”, powiedział Zhang, dodając, że „ministerstwo będzie działać na rzecz rozwoju wysokiej jakości maszyn rolniczych i mechanizacji rolnictwa”.

Zhang następnie sked za innowacyjne wysiłki i dążenie do skoordynowanego rozwoju kompletnego łańcucha przemysłowego. Powiedział, że patrząc w przyszłość, należy podjąć wysiłki na rzecz rozwoju inteligentnego rolnictwa.