Chiny, The Exchange Regulator uruchamia projekt na rzecz ułatwień w handlu

- May 13, 2019-

Chiński regulator walutowy podjął decyzję o rozpoczęciu projektu pilotażowego w celu ułatwienia dochodów i płatności walutowych w obszarze Greater Guangdong-Hong Kong-Makau Bay, w Szanghaju i prowincji Zhejiang.

Administracja państwowa walut obcych wspiera ostrożne i zgodne banki, które dalej rozluźniają środki w zakresie zarządzania wpływami i płatnościami komercyjnymi dla wiarygodnych przedsiębiorstw.

Środki te obejmują optymalizację badania dokumentów i zmniejszenie biurokracji w dochodach handlowych w walucie obcej . W przypadku rzeczywistych i uzasadnionych dochodów z handlu przedsiębiorstwa mogą bezpośrednio przekazywać pieniądze na swoje bieżące konta lub wybrać opcję uzupełnienia umów wymiany.

Wyniki projektu pilotażowego zostaną poddane przeglądowi w trakcie projektu

Przejście elektronicznej weryfikacji informacji do zgłoszenia importowego można pominąć, jeśli banki mogą potwierdzić płatności w walucie obcej. Wyniki projektu pilotażowego zostaną poddane przeglądowi, a regulator walutowy nadal będzie promować liberalizację handlu oraz inwestycji i ułatwień.

W ten sposób Chiny poszerzą i znacznie ułatwią dostęp do rynku , jak wynika z opinii ekspertów podczas dorocznej konferencji na temat centralnej pracy gospodarczej, która odbyła się w Pekinie w grudniu.