Chiny, producenci energii słonecznej bardziej pod ciśnieniem niż wiatr te

- May 12, 2019-

 

Wszystko to jest spowodowane przez cięższych obciążeń finansowych

 

Sytuację finansową tychkto produkcji energii słonecznejw Chinach nie wydają się być najlepszym. To ze względu nacięższych obciążeń finansowychktóry, zgodnie zRaport opublikowany przez Fitch Ratings, dla chińskich przedsiębiorstw, które produkują energię słoneczną stanowią większe ciśnienie niż farm wiatrowych.

W szczególności, jak zostało to potwierdzone przez Fitch w notatce badań, wyniki finansowe Pokaż 2018, które ustabilizowały się profili kredytowej podmiotów wiatr, podczas gdy te zelektrownie fotowoltaiczne osłabiły.

Trzech operatorów chiński energii słonecznej-w tym Pekin przedsiębiorstw czystej energii i Panda Green-poinformowałŁączny zysk netto 41,8% w 2018 r., podczas gdy ich dług wzrósł o 17,6% w stosunku rocznym.

 

Dla farm wiatrowych ciśnienie przepływ środków pieniężnych jest mniej poważne

 

Wśródz czynnikami określonymi przez agencję ratingowąsą spadek zarobków do zadłużenia, wzrost kosztów finansowania i boom w instalacji kolektorów słonecznych w ostatnich latach, który ma mocno zawyżone budżetów.

Opóźnienia w otrzymywaniu dotacji zostały w międzyczasie, zaostrzone ciśnienie przepływu środków pieniężnych podmiotów odnawialnych źródeł energii.Dla farm wiatrowych, z drugiej strony, ciśnienie przepływ środków pieniężnych jest mniej dotkliwe. Jest tak, ponieważ są one oparte na subsydia dla niższy procent stawki.

 

Agencja Fitch spodziewa się niektórzy operatorzy wiatr, aby osiągnęły już pozytywne wolne przepływy pieniężne w 2018 roku

 

Pięć oddziałów odnawialnych chiński Wielki pięć grup(które głównie inwestują w energię wiatru), w tymHuaneng odnawialnych źródeł energii i Chiny energii czystej energii, zapisane wspólnego wzrostu 7,3% zysku netto w 2018 r., współmierne do ich wzrost zadłużenia o 2,3%, według Fitch.

Ze względu na wydajność rozbieżności,Agencja Fitch spodziewa się niektórzy operatorzy duży wiatr, aby osiągnęły już pozytywne wolne przepływy pieniężne w 2018 roku. Jednak niektórzy producenci energii słonecznej prawdopodobnie będzie zdecydować się na sprzedaży aktywów w celu zwiększenia płynności.