Chiny, Xinjiang tnie biurokrację, aby wspierać osoby prywatne

- May 12, 2019-

Autonomiczny region Xinjiang Uygur w północno-zachodnich Chinach w ciągu ostatniego roku usprawnił procedury, obniżył ceny energii elektrycznej i skłonił banki do wydawania większej liczby pożyczek w celu ułatwienia operacji w sektorze prywatnym, co potwierdzają raporty władz lokalnych.

Regionalny wydział przemysłu informacyjnego i technologii zadeklarował, że Xinjiang zarejestrował 19 000 nowych małych i średnich przedsiębiorstw w 2018 r. , Tworząc łącznie 170 000 nowych miejsc pracy.

Samorząd zaoferował 30% zniżki na koszty transportu kolejowego.

Pracując nad ułatwieniami dla osób prywatnych, w 2018 r. Wydział usunął aż 23 artykuły z listy wniosków rządowych dla inwestorów . Inne środki wspierające osoby fizyczne obejmują współpracę między 23 instytucjami finansowymi a 8 parkami przemysłowymi w celu rozwiązania trudnego dostępu przedsiębiorstw do pożyczek.

Z kolei samorząd regionalny obniżył ceny energii elektrycznej dla użytkowników przemysłowych i komercyjnych , średnio o 10% mniej. Jednocześnie rząd zaoferował 30% zniżki na koszty transportu kolejowego.

Procedury te stały się konieczne, również dlatego, że prywatne firmy rozwijają się w różnych sektorach Xinjiang , w tym w nowym sprzęcie energetycznym, przetwórstwie produktów rolnych, tkaninach i odzieży.