Chiny i Francja razem na chińsko-unijny traktat inwestycyjny

- May 12, 2019-

Negocjacje rozpoczęły się w 2014 r. I do tej pory odbyło się 19 cykli konsultacji i 12 spotkań. Celem jest podpisanie traktatu inwestycyjnego między Chinami a UE, a aby to zrobić, musi on nie tylko pracować nad szczegółami ekonomicznymi, ale także przy wsparciu narodów europejskich.

W ostatnich latach Francja , jedna z najbardziej wpływowych w Europie, podjęła współpracę z Chinami, próbując przewidzieć datę ambitnego globalnego traktatu inwestycyjnego między drugą co do wielkości gospodarką światową a Unią Europejską.

Traktat obejmowałby dostęp do rynku i ochronę inwestycji

Jean-Maurice Ripert, ambasador Francji w Chinach , powiedział w wywiadzie dla Yicai Global: „Mamy nadzieję na utrzymanie tempa współpracy Chiny-Francja, aby wspólnie wspierać i chronić system wielostronny, stanowczo sprzeciwiając się jednostronności i protekcjonizmowi”.

Traktat na przestrzeni lat stał się jeszcze ważniejszy i poszukiwany, ponieważ inwestycje Chin w Europie wzrosły i wyniosły 120 mld USD w kwietniu ubiegłego roku , stanowiąc 4% łącznych inwestycji zagranicznych. Chiny i Francja wezwały również do przyspieszenia globalizacji gospodarczej w kierunku bardziej otwartego, przejrzystego, integracyjnego i niedyskryminacyjnego systemu.

Oba kraje są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ

Chiny i Francja są silnymi zwolennikami trwających reform systemu wielostronnego , skoncentrowanych na ONZ, w celu poprawy wydajności systemu, powiedział Jean-Maurice Ripert w swoim wywiadzie. Ponadto, według ambasadora, dwa kraje będą kontynuować wspólne wysiłki na rzecz budowy otwartej gospodarki światowej , odrzucenia protekcjonizmu we wszystkich jego formach i zapewnienia równych szans, dodaje wspólne oświadczenie.

Rozmowy w sprawie traktatu inwestycyjnego między Chinami a UE, na które Francja udziela wsparcia , dotyczą traktowania narodowego przed wejściem, zarządzania listami negatywnymi, neutralności konkurencji przedsiębiorstw państwowych i otwarcia sektora wysokiego -end usługi.