Zestawy finansowania rozwoju w Chinach Model współpracy wewnętrznej

- May 11, 2019-

Chińska grupa żelaza i stali Shandong zainwestowała w projekt wydobywczy w Sierra Leone, który stworzył miejsca pracy dla ponad 5000 osób i pobudził lokalny rozwój komercyjny.

Komentując rosnącą rolę Chin w promowaniu wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się, naukowcy stwierdzili, że chińska współpraca zagraniczna i model inwestycyjny ustanowił nowy przykład globalnych partnerstw gospodarczych.

Shahar Hameiri, profesor nadzwyczajny w Szkole Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Queensland w Australii, razem z Lee Jonesem z Uniwersytetu w Londynie i Shaunem Breslinem z Uniwersytetu w Warwick określali inwestycje Chin w innych krajach rozwijających się jako „ finansowanie rozwoju międzynarodowego. ”

Hameiri powiedziała, że chińska pomoc, zdefiniowana jako dotacje, jak również pożyczki nieoprocentowane i ulgowe, jest często wykorzystywana do kredytów eksportowych oraz do ułatwiania inwestycji i projektów przez chińskie przedsiębiorstwa. Pomoc chińska jest połączona z pomocą niestanowiącą pomocy, czyli pożyczkami na cele budowy infrastruktury, w jednym pakiecie.

Utrudnia to w praktyce rozróżnienie między pomocą a brakiem pomocy, ponieważ nadawcy i odbiorcy postrzegają je jako jeden pakiet. Hameiri zauważyła, że chińskie finansowanie rozwoju odnosi się do pomocy, niektórych form wychodzących inwestycji bezpośrednich oraz pożyczek na budowę infrastruktury.

Niektórzy inni uczeni wysoko ocenili także model współpracy zagranicznej Chin, twierdząc, że taki wzajemnie korzystny model jest chętnie i łatwo przyjmowany przez inne kraje rozwijające się.

Hameiri wymieniła cechy chińskiego międzynarodowego finansowania rozwoju. Jest on nieinterwencyjny i oparty na życzeniach odbiorców, ale ma również na celu rozwijanie relacji równych w celu dalszego promowania współpracy południe-południe, powiedział.

Chiny oferują pragmatyczne podejście do zwiększania rozwoju gospodarczego odbiorców. Koncentruje się na inwestycjach w infrastrukturę, przyjmując jednocześnie niewymagający stosunek do reform zarządzania. Ma na celu wzmocnienie dobrych stosunków dyplomatycznych z krajami-odbiorcami poprzez wzajemnie korzystną współpracę, dodał Hameiri.

Chiński model inwestycyjny promuje rozwój gospodarek rozwijających się, takich jak te w Afryce, powiedział Dirk Willem de Vilde, starszy pracownik naukowy z Overseas Development Institute w Wielkiej Brytanii.

Elizabeth Manero, publicystka Harvard Political Review , powiedziała, że liczne programy infrastrukturalne finansowane przez chińską pomoc rozwojową stworzyły bardzo potrzebne drogi, mosty, koleje, szkoły i szpitale, które zaczynają wypełniać ogromną lukę infrastrukturalną, która powstrzymuje rozwój obecnie wiele krajów afrykańskich. Chińscy inwestorzy uratowali kopalnie, które ulegały pogorszeniu w wyniku poprzednich inwestorów, którzy rozbudowali obiekty, uratowali miejsca pracy i stworzyli tysiące nowych.

Jednak Hameiri zwrócił uwagę na problemy z chińskim modelem finansowania rozwoju międzynarodowego. Konkurencja i nadmierna zdolność produkcyjna powodują niespójność i zachęcają do lekkomyślnych pożyczek i pożyczek. Zasugerował wzmocnienie koordynacji między konkurującymi firmami i prowincjami. Ponadto zauważył, że należy zwrócić większą uwagę na zabezpieczenia społeczne i środowiskowe.