Media Localism: The Policies of Place

- May 11, 2019-

Media Localism: The Policies of Place

Autor: Christopher Ali

Wydawca: University of Illinois Press (28 lutego 2017)

Co to znaczy wspierać lokalne media? Jak w pierwszej kolejności zdefiniować lokalne media? Christopher Ali zagłębia się w nasze poglądy na temat lokalizmu i ich dalekosiężne konsekwencje dla dyskursu federalnej polityki medialnej i regulacji. Jego krytyka koncentruje się na nowym zainteresowaniu lokalizmem wśród regulatorów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Jak pokazuje, wiele różnych i często sprzecznych znaczeń lokalizmu komplikuje wysiłki na rzecz studiowania lokalnych głosów. Jednocześnie czynniki rynkowe i niechęć organów regulacyjnych do krytycznego zbadania tępych lokalnych mediów w kontekście status quo. Ali twierdzi, że pogodzenie miejsc, w których żyjemy, z przestrzeniami, które zamieszkujemy, wskaże regulatorom skuteczną politykę, która wzmocni lokalne media. To nowe podejście ponownie podniesie lokalne media do należnego im miejsca jako istotnej części dobra publicznego.