WPF: Rozwój, współpraca, wymiana kulturalna kluczem do globalnego bezpieczeństwa

- May 11, 2019-

Biorąc pod uwagę globalne zarządzanie bezpieczeństwem i budowę mechanizmów bezpieczeństwa regionalnego, uczestnicy szóstego Światowego Forum Pokoju (WPF) zgodzili się, że rozwój, współpraca i wymiana kulturowa zagwarantują i będą promować bezpieczeństwo międzynarodowe.

Od 24 do 25 czerwca w Pekinie pod hasłem „Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego: wspólne wysiłki, odpowiedzialność i reforma” forum zostało zorganizowane przez Uniwersytet Tsinghua we współpracy z Chińskim Ludowym Instytutem Spraw Zagranicznych. Około 450 przedstawicieli z całego świata udzielało porad na temat sposobów promowania pokoju na świecie z wielu perspektyw.

Podkreślając, że rozwój jest rozwiązaniem wszystkich problemów, Sathirathai Surakiat, były wicepremier Tajlandii, powiedział, że bezpieczeństwo jest podstawą dobrobytu, a rozwój jest gwarancją bezpieczeństwa.

Przez długi czas globalizacja gospodarcza pobudziła globalny wzrost, ale obecny sprzeciw wobec globalizacji utrudnił rozwój, powiedział Surakiat, dodając, że jeśli trend antyglobalistyczny będzie się utrzymywał, wynikające z tego negatywne skutki rozciągną się od sfery gospodarczej do innych sfer, wpływając na bezpieczeństwo międzynarodowe.

Globalizacja ekonomiczna jest najistotniejszą cechą XXI wieku - powiedział Igor Iwanow, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Pomimo pojawiającej się wrogości wobec globalizacji w wielu krajach, globalizacja ekonomiczna jest nieodwracalna, sądząc po tendencjach historycznych, powiedział Iwanow.

Historia pokazała, że kraj musi dążyć do integracji z gospodarką światową, jeśli chce osiągnąć modernizację. Zauważając, że przepaść między różnymi krajami i regionami wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dekad, Iwanow powiedział, że nierówny rozwój jest jednym z ważnych czynników napędzających globalną niestabilność.

„Niemniej jednak nie powinniśmy przeciwstawiać się globalizacji gospodarczej z powodu ryzyka. Zamiast tego powinniśmy starać się rozproszyć jego negatywne skutki - powiedział Iwanow. Nowy rodzaj globalizacji powinien być inkluzywny i konstruktywny, powiedział.

Poszukiwanie bezpieczeństwa poprzez współpracę to kolejne porozumienie osiągnięte na forum, ponieważ interesy różnych krajów są ściślej ze sobą powiązane niż kiedykolwiek wcześniej. Często wspominano o współpracy międzynarodowej w dyskusjach na temat sposobów zwalczania terroryzmu.

Według statystyk Uniwersytetu w Maryland roczne ataki terrorystyczne w latach 2012–2015 wzrosły ponad osiem razy w porównaniu z okresem 2001–2004, przy czym liczba zgonów rocznych wzrosła ponad czterokrotnie. Zjawisko „im bardziej walczymy, tym gorszy staje się terroryzm” podkreśla ograniczenia międzynarodowej współpracy antyterrorystycznej, a wszystkie kraje muszą poprawić globalne zarządzanie przeciwko terroryzmowi.

Forum wezwało również do wymiany kulturalnej w celu promowania bezpieczeństwa. Były minister spraw zagranicznych Pakistanu Riaz Khokhar powiedział, że hegemonia zachodniej kultury jest kluczową podstawową przyczyną międzynarodowego terroryzmu, ponieważ stłumiła tradycyjną kulturę niektórych krajów i narodów, jednocześnie raniąc ich dumę narodową.

Wskazując na potrzebę poszanowania różnych cywilizacji, przekonań i systemów edukacyjnych, Khokhar wezwał różne kultury do zintensyfikowania równej komunikacji i dialogu, a tym samym do wyjaśnienia nieporozumień, wzmocnienia wzajemnego zaufania i budowania harmonijnego, pokojowego środowiska.

Inicjatywa „B&R”, nie tylko inicjatywa międzynarodowej współpracy gospodarczej, zawiera również bogate konotacje kulturowe - powiedział Tsu Koon Koh, minister w Departamencie Premiera Malezji. Łącząc cywilizacje chińską, indyjską, islamską i zachodnią, inicjatywa jest więzią zróżnicowanych cywilizacji świata.

Koh apelował, aby kraje na całym świecie podtrzymywały Ducha Jedwabnego Szlaku, obejmującego pokój i współpracę, otwartość i otwartość, wzajemne uczenie się, obopólne korzyści i wyniki przynoszące obopólne korzyści, aby zbudować inicjatywę na drodze dla różnych cywilizacji i rozwijać pokój i stabilność w regionach wzdłuż trasy.