Inicjatywa Belt and Road, BRICS rozszerza współpracę między krajami rozwijającymi się

- May 11, 2019-

Od 19 do 28 lipca chiński prezydent Xi Jinping odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, Senegal, Rwandę, Republikę Południowej Afryki i Mauritius, ułatwiając stosunki między Chinami i ZEA oraz bliższą wspólnotę wspólnej przyszłości między Chinami i Afryką. Jego wizyta ułatwiła także współpracę BRICS, przyczyniając się do współpracy między krajami rozwijającymi się.

Wizyta Xi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podniosła dwustronne stosunki do wszechstronnego partnerstwa strategicznego, wyznaczając kurs, aby uświadomić sobie dalszy potencjał współpracy.

„Wspólne budowanie pasa i drogi stanie się główną osią współpracy gospodarczej i handlowej między Chinami a ZEA” - powiedział Ding Long, zastępca prodziekana Szkoły Studiów Zagranicznych na Uniwersytecie Międzynarodowego Biznesu i Ekonomii.

Obecnie Chiny są największym partnerem handlowym ZEA. Zjednoczone Emiraty Arabskie od wielu lat są drugim co do wielkości partnerem handlowym Chin i największym rynkiem eksportowym wśród krajów arabskich. Jako centrum handlowe i finansowe Bliskiego Wschodu, Zjednoczone Emiraty Arabskie znajdują się na skrzyżowaniu B&R i są jednym z krajów Bliskiego Wschodu, który aktywnie reagował i brał udział w B&R. Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie będą miały większy potencjał, by je zbudować, podsumował Ding.

Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie ustanowią zrównoważone partnerstwo handlowe i inwestycyjne w ramach B&R w celu wzmocnienia handlu elektronicznego, zdolności produkcyjnych, innowacji, transferu technologii i dywersyfikacji gospodarczej, powiedział Huang Minxing, profesor z Instytutu Studiów Bliskowschodnich Uniwersytetu Północno-Zachodniego.

Współpraca Chin z ZEA rozszerzyła się również na edukację, naukę i technologię, energię odnawialną i zasoby wodne, współpracę w dziedzinie ropy i gazu, bezpieczeństwo wojskowe i egzekwowanie prawa, nauki humanistyczne i inne dziedziny, powiedział Huang.

Podczas wizyty Xi, Senegal stał się pierwszym krajem Afryki Zachodniej, który podpisał dokumenty współpracy dotyczące B&R z Chinami. Ma to ogromne znaczenie, powiedział Liu Hongwu, dziekan Instytutu Studiów Afrykańskich w Zhejiang Normal University. W ostatnich latach konstrukcja B&R osiągnęła sukces w Afryce Wschodniej. Współpraca między Chinami a Senegalem doprowadzi do dalszych napływów do Afryki Zachodniej i francuskojęzycznych krajów afrykańskich.

W tym roku przypada 20. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Republiką Południowej Afryki. Pierwszy szczyt drugiej złotej dekady BRICS odbył się również w RPA.

Trzymając rotacyjną prezydencję BRIC w 2010 r. Chiny zgodziły się z Rosją, Indiami i Brazylią na włączenie RPA do grona pełnoprawnych członków, wprowadzając rozległy kontynent afrykański do mechanizmu współpracy. Wizyta Xi w Republice Południowej Afryki sprzyja dalszemu wspieraniu koordynacji między BRICS i Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej i innymi platformami wielostronnymi, tak aby współpraca BRICS i współpraca między Chinami i Afryką mogły promować kompleksową rewitalizację Afryki Południowej i kontynentu afrykańskiego , Powiedział Liu.

W świetle głębokiej ewolucji obecnej sytuacji międzynarodowej, rozwój stosunków chińsko-afrykańskich w celu promowania współpracy Południe-Południe jest szczególnie istotny. Konieczne jest wykorzystanie platformy stosunków chińsko-afrykańskich, aby zbudować nowy rodzaj stosunków międzynarodowych i wspólnotę wspólnej przyszłości dla ludzkości w nowej erze chińskiej dyplomacji, podsumował Liu, a ponadto pogłębić współpracę chińsko-afrykańską zgodnie z wizja strategiczna.

Zagrożenia i presje protekcjonizmu handlowego i unilateralizmu są ogólnie odczuwalne w krajach na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, powiedział Yang Lihua, pracownik naukowy w Instytucie Studiów Zachodnio-Azjatyckich i Afrykańskich w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Sam mechanizm współpracy BRICS jest produktem tendencji do wielobiegunowości i demokratyzacji stosunków międzynarodowych. Kraje BRICS, jako przedstawiciele rynków wschodzących i krajów rozwijających się, mają wyraźny obowiązek przeciwstawiania się unilateralizmowi i protekcjonizmowi oraz wpływania na porządek międzynarodowy w bardziej sprawiedliwy i racjonalny sposób.

W szczególności, kontynuując tryb BRICS Plus stworzony na zeszłorocznym szczycie Xiamen, mechanizm współpracy BRICS będzie bardziej reprezentatywny i otwarty, budując szersze partnerstwo. Współpraca między wschodzącymi rynkami a krajami rozwijającymi się zostanie wzmocniona, mówiąc głośno do świata na rzecz utrzymania multilateralizmu, podsumował Yang.

Zhu Jiejin, profesor nadzwyczajny w Szkole Stosunków Międzynarodowych i Spraw Publicznych Uniwersytetu Fudan, powiedział, że kraje BRICS mogą zjednoczyć i uratować mechanizm rozstrzygania sporów w ramach WTO od obecnego bezprecedensowego kryzysu. Ponadto kraje razem mogą i muszą dążyć do znacznych postępów w negocjacjach rundy dauhańskiej.