Awans z czasem, marksizm wciąż aktualny

- May 11, 2019-

Konferencja upamiętniająca dwusetną rocznicę urodzin Marksa zorganizowana przez Marx Memorial Library została zwołana w SOAS 5 maja.

LONDYN - 5 maja w School of Oriental and African Studies (SOAS) na Uniwersytecie Londyńskim odbyła się ważna międzynarodowa konferencja upamiętniająca dwusetną rocznicę urodzin Marksa zorganizowana przez Bibliotekę Marx Memorial. Marksistowscy badacze z Chin, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Indii, Południowej Afryki, Kuby i innych krajów badali znaczenie i teoretyczne innowacje marksizmu w socjologii, ekonomii, kulturze, sztuce, technologii, ekologii i innych dziedzinach.

Marksizm, założony przez Marksa i Engelsa, umożliwia proletariatowi świata realizację własnego statusu, potrzeb i warunków emancypacji, kładąc naukowy teoretyczny fundament dla komunistów, by mogli wypełnić swoją historyczną misję, jednocześnie dostarczając potężnej broni ideologicznej, której ludzkość może użyć, aby zrozumieć i zmienić świat, powiedział Luo Wendong, zastępca redaktora naczelnego Social Sciences in China Press.

Sitaram Yechury, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Indii (marksista), powiedział, że marksizm jest zasadniczo odpowiedzią na walkę idei o ludzkość. Marksizm to nie tylko teoria kryzysów kapitalizmu, ale twórcza nauka dla socjalizmu. „Nasza teoria jest wzbogacona przez naszą praktykę, naszą praktykę dzięki naszej teorii”.

John McDonnell, brytyjski kanclerz cieni skarbu, powiedział, że marksizm jest nadal „siłą do zmian”. „Aby być uważanym za wartości, pomysły muszą być aktualne i interesujące dzisiaj. Dziesięć lat po kryzysie finansowym zainteresowanie marksizmem nie spadło. Zwiększył się. ”

Ben Fine, profesor ekonomii w SOAS na Uniwersytecie Londyńskim, powiedział, że teorie marksistowskie oferują głęboki wgląd w kapitalizm. Analiza marksistowska oparta na realiach społecznych z połowy XIX wieku nadal dostarcza nam wskazówek. Marksowska robotnicza teoria wartości jest oczywista. Jako rdzeń marksistowskiej ekonomii politycznej, pracownicza teoria wartości ma klucz do zrozumienia współczesnego kapitalizmu. Złożoność zgromadziła się w miarę rozwoju kapitalizmu, co przejawia się w ekonomii, społeczeństwach, technologiach, mediach, ideologiach i innych dziedzinach. Marks przewidział tę rosnącą złożoność i wskazał, w jaki sposób teorię wartości pracy można wykorzystać do rozwikłania tej złożoności. Dlatego też znaczenie teorii wartości pracy leży nie tylko w jej zdolności do ujawnienia natury społeczeństw kapitalistycznych i innych społeczeństw, ale także jej znaczenia dla rozwiązania złożonych i zmieniających się problemów społecznych, powiedział.

Marks i Engels przewidzieli ponad 170 lat temu nieuniknione pojawienie się globalnej produkcji i komunikacji na przełomie historii etnicznej do historii świata, powiedział Luo. Mimo że założyciele marksizmu nie nazywali tego „globalizacją”, udało im się naukowo przewidzieć globalne trendy rozwoju w oparciu o ich uwarunkowania społeczne i historyczne.

„Sam Marks dość dokładnie przewidział wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy” - powiedział Alan Blackwell, profesor projektowania interdyscyplinarnego na Uniwersytecie Cambridge. W słynnym „Fragmentie na maszynach” z Grundrisse jest powiedziane, że „to raczej maszyna posiada umiejętność i siłę zamiast robotnika, sama jest wirtuozem […] Działalność pracownika, sprowadzona do zwykłej abstrakcji aktywności . ”Blackwell wierzył, że jest to zaskakująco dobry opis naszych obliczeniowych technologii AI dzisiaj - algorytmy są prawami mechanicznymi, a bazy danych są abstrakcjami aktywności. Jednak kapitał przejawia się raczej inaczej w sieciach komputerowych i magazynach. Praca gospodarki informacyjnej polega nie tyle na budowie fizycznej maszyny, ile raczej na tym, w jakim stopniu gromadzona jest abstrakcja pracy. Każdy element danych stanowi część ludzkiego życia zebranego i zebranego w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

Blackwell powiedział, że jego wizja pracy na przyszłość będzie polegać na tworzeniu systemów informacyjnych, w których pragnienie znaczącego życia jest otwarte na uczestnictwo wszystkich, z nagrodami za tę działalność rozprowadzaną sprawiedliwie wśród tych, którzy w niej uczestniczą.