Polityka oszczędnościowa przyniosła efekt przeciwny do zamierzonego w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech

- May 11, 2019-

Badanie DIW wykazało: Do pewnego stopnia drastyczne środki oszczędnościowe zneutralizowały skutki reform strukturalnych. Kraje dotknięte recesją powróciły do recesji bez poprawy sytuacji finansowej - zrównoważona mieszanka polityki byłaby lepsza.

Środki oszczędnościowe i podwyżki podatków wprowadzone od 2010 r. Nie zmniejszyły długu publicznego w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech, jak przewidywano. Zamiast tego należały do sił, które doprowadziły trzy gospodarki do recesji. Wbrew powszechnej opinii niepowodzenie strategii konsolidacyjnej nie jest wynikiem braku woli reformy ze strony odpowiednich rządów. W rzeczywistości dramatyczne cięcia wydatków i podwyżki podatków uniemożliwiły przeprowadzenie pełnych skutków reform. Jest to wynik nowego badania DIW Berlin, w którym przeanalizowano skutki polityki oszczędnościowej w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech w okresie 2010–2014.

Według badania, ogromny dług gospodarstw domowych w trzech krajach odegrał kluczową rolę w negatywnym wpływie polityki na wzrost. Na przykład w Hiszpanii prywatne gospodarstwa domowe musiały płacić więcej za obsługę zadłużenia w wyniku zaostrzenia warunków finansowania. W rezultacie zadłużenie gospodarstw domowych spadło z 87 procent PKB w 2007 roku do 60 procent w 2014 roku. . „Następnie rząd podniósł podatki i obniżył wydatki, co tylko wzmocniło efekt. Gwałtowny spadek konsumpcji prywatnej zmniejszył PKB, a wysoki poziom bezrobocia ponownie wzrósł. ”

Preferowana umiarkowana konsolidacja

Polityka oszczędnościowa wzmocniła również skutki recesji, zmniejszając długoterminowy potencjał produkcyjny. Środki te przyczyniły się do dalszego ograniczenia zatrudnienia, które już się kurczy w czasie recesji i powoduje większe bezrobocie długotrwałe. Rynek pracy traci kluczowe know-how, a potencjał pracy maleje. Środki oszczędnościowe zwiększają również spadek wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój, co z kolei ma negatywny wpływ na potencjał produkcji. „W takich warunkach gospodarki mogą odzyskać bardzo powoli”, powiedział autor Philipp Engler. „Im dłużej trwa recesja, tym bardziej cierpi budżet publiczny. W takim środowisku konsolidacja budżetu nie ma szans na sukces. ”

Dwaj autorzy badania stwierdzają, że zrównoważona mieszanka polityk, takich jak umiarkowane środki oszczędnościowe, reforma strukturalna i realokacja budżetu na rzecz inwestycji, jest bardziej pożądana niż daleko idąca konsolidacja budżetu.