Jasna przyszłość dla współpracy między Chinami a UE w dziedzinie innowacji

- May 11, 2019-

10 maja kraje europejskie zorganizowały targi, aby zaprezentować swoje wyjątkowe zwyczaje i tradycje w Centrum Współpracy Chiny-Europa w Chengdu, w prowincji Sichuan, podczas obchodów rocznicowych dla centrum.

LONDYN - 25 maja Chatham House opublikował raport „Stosunki między UE a Chinami w zakresie innowacji: od zerowej sumy do globalnych sieci”, rzucając światło na przyszły krajobraz współpracy UE-Chiny w zakresie innowacji.

Raport wskazywał, że wspieranie współpracy w dziedzinie innowacji przyniesie korzyści zarówno Unii Europejskiej, jak i Chinom. Według raportu transnarodowe sieci innowacji mogą zwiększyć wyniki innowacji dla obu stron.

W obliczu wspólnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, cyfrowe wstrząsy i globalne nierówności w zakresie dobrobytu, świat wymaga większej współpracy międzynarodowej - powiedział Dennis Snower, prezes Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej. Świat potrzebuje „nie tylko odgórnych wysiłków rządów i organizacji międzynarodowych, ale także oddolnych wysiłków inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego, w tym inicjatyw następnej generacji”.

Raport zaleca, aby przywódcy europejscy i chińscy zachęcali ludzi do otwartego myślenia o możliwościach innowacji, które mogłyby wzbogacić zaangażowanie naukowców i przedsiębiorstw w sieci globalne, zamiast postrzegać je jako projekt krajowy lub regionalny.

Tim Summers, starszy konsultant Programu Azji i Pacyfiku w Chatham House, powiedział, że „rzeczami zachęcającymi do dalszej współpracy innowacyjnej między UE a Chinami są wspólne projekty badawcze i dokumenty, systemy wizowe, które ułatwiają ludziom podróżowanie i współpracę, a także kierowane przez samych badaczy na temat najlepszych sposobów ułatwienia współpracy. ”

Dic Lo, profesor ekonomii Szkoły Studiów Orientalnych i Afrykańskich (SOAS) na Uniwersytecie Londyńskim, powiedział, że w celu wzmocnienia wymiany akademickiej przydatne będzie zinstytucjonalizowane współdziałanie w formie wspólnych konferencji, wspólnych badań projekty i wspólne programy nauczania lub szkolenia.

Lo wzięło SOAS za przykład znaczenia współpracy naukowej między Chinami a UE, mówiąc, że nauki społeczne i humanistyczne w SOAS - w szczególności w ekonomii - mają silną tradycję studiowania Chin z perspektywy postępowej. Ponadto uczeni z SOAS pracujący nad szerszymi zagadnieniami rozwoju światowego są bardzo zainteresowani Chinami - nie tylko dlatego, że Chiny służyły jako model rozwoju w dzisiejszych czasach, zwłaszcza biorąc pod uwagę trwające inicjatywy dotyczące pasów i dróg, powiedział Lo.

„Strategiczny program współpracy UE-Chiny 2020” przedstawia kilka inicjatyw mających na celu przyspieszenie stosunków między UE a Chinami w zakresie innowacji, w tym ustanowienie inicjatywy współpracy klastrowej Chiny-UE w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinach o znaczeniu strategicznym, takich jak zrównoważony wzrost i urbanizacja; dalsze badanie wspólnych inicjatyw badawczych i innowacyjnych, w szczególności w dziedzinie żywności, rolnictwa i biotechnologii, zrównoważonej urbanizacji, lotnictwa, wody, zdrowia i TIK, poprzez opracowanie wspólnych programów finansowania i promowanie zwiększonego wzajemnego udziału naukowców i innowatorów z Chin i UE w odpowiednich programy.

Summers powtórzył również znaczenie współpracy akademickiej, mówiąc: „wiele z tych wyzwań jest dzielonych ponad granicami i wymaga wspólnych rozwiązań. Zachęcanie do ponadnarodowych sieci badawczych może pomóc, podobnie jak znaczący dialog między rządami w celu wspierania wymiany pomysłów. ”Summers powiedział, że Unia Europejska i Chiny mają duży potencjał do dalszej współpracy w badaniach nad zrównoważonym rozwojem, takich jak zielone finanse i badania podstawowe .

W sprawozdaniu podkreślono, że rządy powinny ułatwiać transgraniczną rejestrację patentów przez swoich obywateli, „aby UE i Chiny mogły skutecznie stać się największym jednolitym rynkiem innowacji na świecie.