Raport: Chiny stają się nowym magnesem dla studentów zagranicznych

- May 11, 2019-

Zagraniczni studenci ubrani w odzież Han doświadczają tradycyjnej chińskiej kultury herbaty w Ningbo, w prowincji Zhejiang w Chinach Wschodnich. (ZDJĘCIE: XINHUA)

W ciągu ostatnich trzech lat Chiny, Australia i Kanada stały się nowymi atrakcjami dla międzynarodowych studentów uniwersytetów, podczas gdy atrakcyjność Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii maleje, wynika z najnowszego raportu z badań zagranicznych.

Raport z 2017 r. Dotyczący chińskich studentów za granicą i zagranicznych studentów w Chinach został opublikowany wspólnie przez Centrum Chin i Globalizacji oraz Instytut Studiów nad Rozwojem na Południowo-Zachodnim Uniwersytecie Finansów i Ekonomii 18 grudnia.

Po ukończeniu szkoły średniej w 2005 r. Hodan Osman Abdi z Somalii przybył do Chin, gdzie otrzymał pełne chińskie wykształcenie wyższe. Nauczyła się chińskiego od podstaw i zdobyła tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, tytuł magistra w nauczaniu języka chińskiego jako drugiego języka i doktorat w dziedzinie komunikacji.

Po ukończeniu studiów zdecydowała się pracować w Chinach i została nauczycielką w Instytucie Studiów Afrykańskich na Zhejiang Normal University. Mówiąc o swoich 10 latach w Chinach, Hodan powiedział: „Czuję się szczęśliwy, że studiowałem w Chinach. W Chinach, tak długo jak będziesz miał wolę, twoje wysiłki zostaną spłacone. ”

Rośnie liczba zagranicznych studentów goniących za marzeniami w Chinach, takich jak Hodan. W 1950 r. W Chinach było tylko 33 studentów zagranicznych, ale w 2016 r. Liczba ta wyniosła 440 000. Chiny stały się trzecim co do wielkości na świecie i największym w Azji miejscem dla zagranicznych studentów.

Liczba ta nie tylko rośnie, ale także poprawia się jakość, struktura i rodzaj zagranicznych studentów. Cheng Ying, dyrektor wykonawczy centrum światowej klasy uniwersytetów w Shanghai Jiao Tong University, powiedział, że początki zagranicznych studentów są coraz bardziej zróżnicowane. W przeszłości studenci pochodzili głównie z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, ale obecnie międzynarodowi studenci pochodzą z krajów na całym świecie, a liczba studentów europejskich i amerykańskich znacząco wzrosła, powiedział Cheng.

Studenci zagraniczni również się różnią pod względem wyboru kierunków, od dyscyplin związanych z Chinami, takich jak język chiński i tradycyjna medycyna chińska, po inżynierię, rolnictwo i nauki przyrodnicze, powiedział Cheng. Chociaż w przeszłości większość międzynarodowych studentów przyjeżdżała na krótkoterminowe programy w języku chińskim, coraz więcej osób przyjeżdża po dyplomy, dodał Cheng.

Co więcej, dzięki wdrożeniu inicjatywy „Belt and Road” w ostatnich latach do Chin przybyli studenci z krajów wzdłuż tras. Według raportu około 207 000 studentów z krajów leżących wzdłuż szlaków pasa i drogi przyjechało studiować w Chinach w 2016 r., Co stanowi prawie 47 procent całego międzynarodowego zespołu studentów. Wśród 15 najlepszych krajów pochodzenia 10 znajduje się na trasach Pasa i Drogi.

Ponadto 57,2 procent studentów z tras B&R stwierdziło, że zamierzają uzyskać dyplomy w Chinach, podczas gdy tylko jedna trzecia z innych krajów to studenci dyplomów, zgodnie z raportem. W szczególności ponad 90 procent studentów z Bahrajnu i Pakistanu prowadzi studia w Chinach.

Naukowcy powiedzieli, że rosnący apetyt Chin na studentów z zagranicy odzwierciedla rosnącą wszechstronną siłę narodu i większe otwarcie, a także rozszerzenie globalnej siły chińskiego szkolnictwa wyższego.

W 2014 r. Krajowa Konferencja Robocza na temat Studiów Zagranicznych zaproponowała równy nacisk na chińskich studentów studiujących za granicą i zagranicznych studentów studiujących w Chinach, podnosząc znaczenie zagranicznych studentów studiujących w Chinach na nową wysokość.

Zgodnie z tą zasadą władze chińskie nie tylko wzmocniły wysiłki na rzecz współpracy w dziedzinie stypendiów i edukacji, ale także opublikowały politykę usuwania przeszkód dla studentów zagranicznych w poszukiwaniu pracy i rozpoczęciu działalności gospodarczej po ukończeniu studiów.

Przyciąganie zagranicznych studentów nie tylko rozszerza wpływ lokalnej kultury, ale także zapewnia bogate zasoby ludzkie i zwiększa rozwój handlu usługami edukacyjnymi, powiedział Xiong Qingnian, dyrektor Instytutu Badań nad Szkolnictwem Wyższym na Fudan University.

Pomimo szybkiego wzrostu liczby zagranicznych studentów studiujących w Chinach, liczba ta jest znacznie mniejsza niż zagranicznych studentów chińskich. Li Liguo, prodziekan Szkoły Edukacji na Uniwersytecie w Renmin w Chinach, wezwał do budowy światowej klasy uniwersytetów i najwyższej klasy dyscyplin w celu podniesienia chińskiego szkolnictwa wyższego, zapewniając tym samym zrównoważony rozwój międzynarodowych studentów studiujących w Chinach.