World Energy Outlook 2016

- May 11, 2019-

World Energy Outlook 2016 widzi szerokie przemiany w globalnym krajobrazie energetycznym

W wyniku poważnych przemian w globalnym systemie energetycznym, które mają miejsce w następnych dziesięcioleciach, odnawialne źródła energii i gaz ziemny są największymi zwycięzcami w wyścigu o zaspokojenie wzrostu zapotrzebowania na energię do 2040 r., Zgodnie z najnowszą edycją World Energy Outlook , Sztandarowa publikacja Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Szczegółowa analiza obietnic złożonych w związku z porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatycznych stwierdza, że era paliw kopalnych wydaje się daleka od końca i podkreśla wyzwanie osiągnięcia ambitniejszych celów klimatycznych. Mimo to polityka rządu, a także redukcja kosztów w sektorze energetycznym, umożliwiają podwojenie zarówno odnawialnych źródeł energii - będących przedmiotem szczególnego zainteresowania w tegorocznych prognozach - jak i poprawy efektywności energetycznej w ciągu najbliższych 25 lat. Gaz ziemny nadal rozwija swoją rolę, podczas gdy udział węgla i ropy spada.

„Widzimy wyraźnych zwycięzców w ciągu najbliższych 25 lat - gazu ziemnego, a zwłaszcza wiatru i energii słonecznej - zastępując mistrza poprzednich 25 lat, węgla” - powiedział dr Fatih Birol, dyrektor wykonawczy IEA. „Ale nie ma jednej opowieści o przyszłości globalnej energii: w praktyce polityka rządu określi, dokąd pójdziemy”.

Ta transformacja globalnego koszyka energetycznego opisanego w WEO-2016 oznacza, że zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego również ewoluują. Tradycyjne obawy związane z dostawami ropy naftowej i gazu ziemnego pozostają - i są wzmocnione rekordowymi spadkami poziomów inwestycji. Raport pokazuje, że kolejny rok niższych inwestycji w wydobycie ropy w 2017 r. Spowodowałby znaczne ryzyko niedoboru nowych konwencjonalnych dostaw w ciągu kilku lat.

W dłuższej perspektywie czasowej inwestycje w ropę naftową i gaz pozostają kluczowe dla zaspokojenia popytu i zastąpienia spadającej produkcji, ale wzrost odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej zmniejsza zapotrzebowanie na import ropy i gazu w wielu krajach. Zwiększone przesyłki LNG zmieniają również sposób postrzegania bezpieczeństwa gazu. Jednocześnie zmienny charakter odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii, zwłaszcza energii wiatrowej i słonecznej, pociąga za sobą nowy nacisk na bezpieczeństwo energetyczne.

Światowy popyt na ropę nadal rośnie do 2040 r., Głównie z powodu braku łatwych alternatyw dla ropy naftowej w transporcie drogowym, lotnictwie i petrochemikaliach, zgodnie z WEO-2016 . Jednak popyt na ropę z samochodów osobowych zmniejsza się, nawet jeśli liczba pojazdów podwoi się w ciągu najbliższego ćwierćwiecza, głównie dzięki poprawie wydajności, ale także biopaliwom i rosnącemu udziałowi samochodów elektrycznych.

Zużycie węgla ledwie rośnie w ciągu najbliższych 25 lat, ponieważ popyt w Chinach zaczyna spadać dzięki wysiłkom na rzecz zwalczania zanieczyszczenia powietrza i dywersyfikacji mieszanki paliwowej. Rynek gazu również się zmienia, z udziałem rurociągów wyprzedzających LNG i rosnącymi do ponad połowy światowego handlu gazem dalekobieżnym, w porównaniu z kwartałem w 2000 r. Na dobrze zaopatrzonym rynku nowy LNG z Australii, Stany Zjednoczone i inne kraje powodują przejście na bardziej konkurencyjne rynki oraz zmiany warunków umownych i cen.

Porozumienie paryskie, które weszło w życie 4 listopada, stanowi ważny krok naprzód w walce z globalnym ociepleniem. Jednak osiągnięcie bardziej ambitnych celów klimatycznych będzie niezwykle trudne i wymagać będzie skokowej zmiany tempa dekarbonizacji i wydajności. Wdrożenie obecnych zobowiązań międzynarodowych spowolni jedynie przewidywany wzrost emisji dwutlenku węgla związanych ze zużyciem energii ze średnio 650 milionów ton rocznie od 2000 r. Do około 150 milionów ton rocznie w 2040 roku.

Chociaż jest to znaczące osiągnięcie, jest ono niewystarczające, aby uniknąć najgorszego wpływu zmian klimatu, ponieważ ograniczyłoby wzrost średnich temperatur globalnych do 2,7 ° C do 2100 r. Droga do 2 ° C jest trudna, ale może zostać osiągnięte, jeśli we wszystkich sektorach wdrożone zostaną polityki przyspieszenia dalszych technologii niskoemisyjnych i efektywności energetycznej.

Wymagałoby to, aby emisja dwutlenku węgla osiągnęła szczyt w ciągu najbliższych kilku lat, a globalna gospodarka stanie się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do końca wieku. Na przykład w scenariuszu WEO-2016 2 ° C liczba samochodów elektrycznych musiałaby przekroczyć 700 milionów do 2040 r. I wyprzeć ponad 6 milionów baryłek dziennie zapotrzebowania na ropę. Ambicje dalszego ograniczenia przyrostów temperatury powyżej 2 ° C wymagałyby jeszcze większych wysiłków.

„Źródła odnawialne robią bardzo duże postępy w nadchodzących dziesięcioleciach, ale ich zyski pozostają w dużej mierze ograniczone do wytwarzania energii elektrycznej”, powiedział dr Birol. „Kolejną granicą dla historii odnawialnych źródeł energii jest zwiększenie ich wykorzystania w sektorach przemysłowym, budowlanym i transportowym, gdzie istnieje ogromny potencjał wzrostu”.