Uczony brytyjski mówi o pasie i drodze

- May 11, 2019-

Grupa pojazdów ze starożytnego chińskiego miasta Xi'an przybywa do City of London w listopadzie ubiegłego roku, po podróży 65 dni i ponad 5000 mil przez starożytny Jedwabny Szlak, aby uczcić piątą rocznicę inicjatywy Belt and Road . Aby uczcić ich przybycie, zorganizowano ceremonię w Guildhall Yard. Zdjęcie: CITY OF LONDON

LONDYN - W kwietniu tego roku odbędzie się drugie w Pekinie Forum Pasów i Dróg na rzecz Współpracy Międzynarodowej.

Kerry Brown, profesor studiów chińskich i dyrektor Lau China Institute w King's College w Londynie, rozmawiał z CSST w sprawie inicjatywy Belt and Road (B&R).

B&R to długofalowa zrównoważona inicjatywa, którą należy pogłębić poprzez realizację konkretnych projektów, powiedział Brown. Na przykład chińska sieć kolejowa rozciąga się we wszystkich kierunkach, a przebieg eksploatacyjny szybkiej kolei osiągnął dziesiątki tysięcy kilometrów. Chiny mają doskonałą technologię i bogate doświadczenie w budowaniu takiej infrastruktury, jak szybka kolej. Wzmocnienie współpracy między Chinami a UE w tym zakresie może pomóc Europie pogłębić zrozumienie inicjatywy B&R.

Jako druga co do wielkości gospodarka świata, Chiny muszą mieć głos na arenie międzynarodowej. B&R wskazuje na chińskie podejście do dyplomacji major-country. Znaczenie B & R polega nie tylko na ułatwianiu współpracy gospodarczej, ale także na poprawie zrozumienia Chin na świecie, powiedział Brown. Dzięki inicjatywie B&R więcej krajów ponownie przeanalizowało międzynarodowy wpływ Chin na gospodarkę światową, politykę i kulturę. Inicjatywa B&R zwiększyła wymianę i wzajemne uczenie się między Chinami a Zachodem, dając stronom zaangażowanym nowe możliwości zmiany i wspólnego rozwoju.

Ośrodki analityczne w Chinach i innych krajach prowadzą wspólne badania nad B&R. Obecnie think tanki w innych krajach nadal prowadzą stosunkowo niewiele badań w obszarach morskiego Jedwabnego Szlaku i bezpieczeństwa regionalnego. Badania europejskich i amerykańskich zespołów analitycznych koncentrują się głównie na wpływie ekonomicznym B&R, zauważył Brown. Wraz z realizacją większej liczby projektów w ramach inicjatywy wkrótce nadejdzie okres szeroko zakrojonych badań nad B&R przez think tanki na całym świecie.

Chiny dotknęły świat nie tylko w dziedzinie gospodarki, ale także w dziedzinie polityki i kultury. Jednak kraje zachodnie, w tym Wielka Brytania, nadal nie w pełni rozumieją kulturę, język i strategie rozwoju Chin, zauważył Brown. Jak rozpowszechniać chińskie idee i kulturę oraz sprawić, by ludzie z Zachodu je rozumieli, jest aktualnym wyzwaniem. Na przykład wspólnota wspólnej przyszłości dla ludzkości odzwierciedla integrację i różnorodność. Chiny mają system wartości oparty na własnej historii kultury. Europa ma różne systemy wartości. Jak szukać wspólnej płaszczyzny przy jednoczesnym zachowaniu różnic, jest wyzwaniem, przed którym stoi ludzkość, budująca wspólnotę wspólnej przyszłości.

Od czasu reformy i otwarcia Chiny były głęboko zaangażowane w globalizację. Jak nadal promować wzrost gospodarczy i rozwój technologiczny oraz jak zachęcać do innowacji i optymalizować edukację to wszystkie specyficzne obszary praktyki. Aby Chiny stały się supermocarstwem wiedzy, wymaga to większej wymiany i współpracy.

Współpraca brytyjsko-chińska będzie bliższa po Brexicie, zauważył Brown. Chiny są ostrożne w dziedzinie inwestycji zagranicznych. Dzięki inwestycjom dwustronnym firmy brytyjskie i chińskie mogą nawiązać strategiczne partnerstwa. Branża usługowa jest jedną z branż filaru brytyjskiej gospodarki. Branża usługowa w Chinach również weszła w okres szybkiego wzrostu. Przedsiębiorstwa usługowe w Wielkiej Brytanii mogą wejść na chiński rynek i świadczyć usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Brown wyraził nadzieję, że Wielka Brytania może osiągnąć porozumienie o wolnym handlu z Chinami po Brexicie, aby więcej brytyjskich firm mogło wejść na chiński rynek, a chińskie firmy będą miały większe możliwości rozwoju w Wielkiej Brytanii.