Wyzwania pojawiają się w erze cyfrowej

- May 11, 2019-

LONDYN - Czasy się zmieniają. Potężne nowe technologie, takie jak robotyka, sztuczna inteligencja i algorytmy komputerowe, zasadniczo przekształcają nasz świat, zwiększając wydajność i poprawiając życie. Ale co stanie się z naszą pracą? 24 maja Chatham House zorganizował międzynarodową konferencję „Future of Work 2018” w Londynie, rzucając światło na możliwości i zagrożenia w erze cyfrowej.

„Automatyzacja i sztuczna inteligencja mogą być wyraźnie wykorzystane do zwiększenia produktywności”, powiedział Carl Benedikt Frey, współdyrektor programu Oxford Martin ds. Technologii i zatrudnienia na Uniwersytecie Oksfordzkim. „Może to czynić poprzez przemieszczanie pracowników do pewnych zadań - produktywność rośnie w taki sposób, że obniża płace i obniża koszty pracy - lub może to zrobić w szczęśliwy sposób, uzupełniając nasze umiejętności i podnosząc płace w tym procesie. Na razie wydaje się, że jest to okres, w którym sztuczna inteligencja zastępuje nas w pewnych zadaniach, zamiast zwiększać nasze umiejętności. Ale myślę, że istnieją powody, by optymistycznie patrzeć w przyszłość, ponieważ w poprzednich rewolucjach przemysłowych ludzie dostosowywali swoje umiejętności w sposób, który uzupełniał technologię, płace rosły, a także wydajność. ”

Frey twierdził, że istnieją również zagrożenia. Pracownicy niewykwalifikowani nadal będą głównymi przegranymi w automatyzacji. Dzięki uproszczeniu zadań i prefabrykacji, szczególnie w sektorze budowlanym, wiele miejsc pracy pracowników o niskich kwalifikacjach zostaje zastąpionych przez automatykę, a to samo dzieje się w logistyce, transporcie i produkcji oraz handlu detalicznym. Opcje zewnętrzne dla pracowników o niskich umiejętnościach stopniowo zanikają, co wyjaśnia, dlaczego płace spadały w przypadku pracowników o niskich kwalifikacjach w ciągu kilku dziesięcioleci. „Sądzimy, że trend ten będzie kontynuowany. Decydenci powinni uznać, że automatyzacja przynosi zarówno zwycięzców, jak i przegranych - powiedział Frey.

James Manyika, przewodniczący i dyrektor McKinsey Global Institute, powiedział: „Najbardziej niepokoi mnie pytanie, czy będzie wystarczająco dużo miejsc pracy. Martwię się, jak szkolić ludzi. W jaki sposób pomagamy im przejść z jednego zawodu do drugiego? To najtrudniejsze wyzwania. ”

Prezydent Northeastern University Joseph Aoun powiedział, że uczenie się przez całe życie jest konieczne, aby sprostać wyzwaniom ery cyfrowej. „Uczenie się przez doświadczenie to najlepszy sposób, aby umożliwić ludziom kontakt z różnymi perspektywami” - powiedział. „Powstaną nowe miejsca pracy, a niektóre miejsca pracy staną się przestarzałe, więc wszyscy musimy się podnieść”.

Aoun powiedział, że w Stanach Zjednoczonych rośnie liczba uczących się przez całe życie, więc ktoś musi im służyć. Uniwersytety muszą nauczyć się wykorzystywać kształcenie dorosłych, dostarczając dostosowane programy nauczania i dostępne materiały edukacyjne. Kształcenie dorosłych jest szansą na utrzymanie szkolnictwa wyższego odpowiedniego dla społeczeństwa. Ponadto uczenie maszynowe i inne nowe technologie mogą zostać zintegrowane z programami nauczania w celu wspierania kształcenia ustawicznego przez całe życie.

„Ważne jest, aby ludzie mieli kontakt ludzki w erze cyfrowej. Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa usiłowała określić, co jest ważne dla ludzi, i oczywiście istnieją różnice indywidualne i różnice kulturowe, ale dla ludzi istotna jest komunikacja międzyludzka. Kształcenie ustawiczne ma kluczowe znaczenie, a lepsza edukacja powinna się odbywać od wczesnych lat. Wiele osób będzie w przyszłości samozatrudnionych, wykorzystując tę technologię do tworzenia miejsc pracy dla siebie, a dzięki lepszej edukacji może to zrobić więcej osób ”- powiedziała Margaret Boden, profesor zajmująca się naukami kognitywnymi na Uniwersytecie Sussex.