AI napędza digitalizację starożytnych książek

- May 11, 2019-

Na wrześniowym seminarium współorganizowanym przez Instytut Dokumentów Elektronicznych i Centrum Badań Poezji Chińskiej pod chińskim stołecznym uniwersytetem normalnym eksperci i naukowcy z krajów takich jak Chiny, Egipt, Wietnam, Malezja i Japonia zebrali się, aby omówić rolę sztucznej inteligencji promowanie badań i rozwoju zdigitalizowanych starożytnych chińskich książek.

Wspominając wpływ AI, Yin Xiaolin, dyrektor Instytutu Dokumentów Elektronicznych, powiedział, że w niedalekiej przyszłości inteligentne roboty lub maszyny prawdopodobnie zastąpią ludzi w niektórych obszarach pracy zawodowej, takich jak interpunkcja, sortowanie, tłumaczenie, a nawet tekst badania i analizy starożytnych książek.

Uczestnicy spotkania wskazywali, że zastosowanie sztucznej inteligencji może przynieść przełom w wielu aspektach. Może pomóc w automatycznym tłumaczeniu chińskiego klasycznego i chińskiego oraz automatycznej interpunkcji i sortowania. Dzięki technologiom wirtualnym sceny historyczne mogą być odtwarzane, a skojarzenia między postaciami historycznymi i wydarzeniami mogą być automatycznie ustalane w wirtualnej czasoprzestrzeni. Co więcej, umożliwia automatyczną eksplorację danych i analizę logiczną dużych projektów akademickich.

Każda zmiana w formach dosłownej komunikacji jest wynikiem rewolucyjnego postępu w nauce i technologii, powiedziała Zhao Minli, dyrektor Centrum Badań Poezji Chińskiej, dodając, że metoda zachowywania starożytnych książek zmienia się z wczesnych bambusowych poślizgów, jedwabiu oraz papier do mediów elektronicznych. Era AI przełamie nowy grunt dla digitalizacji starożytnych książek, powiedział.

Shen Wenfan, dyrektor Departamentu Języka Chińskiego na Uniwersytecie w Jilin, powiedział, że dzięki bardziej zaawansowanym technologiom sztucznej inteligencji możliwe jest odblokowanie kodów kulturowych ukrytych w pismach od niepamiętnych czasów, tajemniczych kultur i starożytnej poezji, piosenek i opisowej prozy przeplatany wierszem. Hu Xiaoming, profesor języka chińskiego z East China Normal University, zauważył, że środowisko akademickie powinno zastanowić się, jak stworzyć cyfrowy system badań w dziedzinie nauk humanistycznych poprzez cyfryzację starożytnych książek.

Ponadto uczeni na spotkaniu przedstawili sugestie dotyczące stworzenia dyscypliny zdigitalizowanych starożytnych książek. Digitalizacja starożytnych książek to systematyczny projekt, który dotyczy tradycyjnych umiejętności, takich jak katalogowanie i emisja, oraz najbardziej dojrzałych technologii informacyjnych, takich jak automatyczne rozpoznawanie znaków optycznych, cyfrowe przetwarzanie obrazu i system informacji geograficznej.

Doradzali, że dyscyplina powinna obejmować programy nauczania takie jak bibliografia, projektowanie baz danych, cyfrowe przetwarzanie tekstów, powielanie dokumentów i produkcja graficzna przy prowadzeniu profesjonalnej edukacji dotyczącej gromadzenia i przetwarzania danych oraz popularyzacji produktów bazodanowych.