Chiny Niemcy więzi pogłębić jak stoi w obliczu integracji Europejskiej przez płotki

- May 11, 2019-

Chiński koncert odbywa się w music hall w Berlinie, Niemcy w ramach działalności kulturalnej z okazji 45-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych Chiny-Niemcy.

Chiny-Niemcy związek w kontekście burzliwej Europejskiej klimat polityczny był tematem ostatnich Sympozjum organizowane przez centrum badań niemieckiego Uniwersytetu Tongji od 30 czerwca do 1 lipca.

Rok 2017 oznacza 45-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych Chiny-Niemcy. Stosunki dwustronne osiągnęły bezprecedensowy poziom w dziedzinach, począwszy od gospodarki i handlu do dyplomacji, bezpieczeństwa, technologii, edukacji i kultury, zwłaszcza od momentu ustanowienia kompleksowego partnerstwa strategicznego w 2014.

Chiny i Niemcy pogłębił i rozszerzono ich współpracę w 2013, ponieważ oba narody miał potrzebę współpracy w zakresie technologii energetycznych, a także walka z terroryzmem i zmian klimatycznych, powiedział Sun Keqin, naukowiec z instytutów Chiny Współczesne stosunki międzynarodowe. Dwustronnej współpracy w kwestiach międzynarodowych może zaoferować praktycznych rozwiązań międzynarodowych zawirowań, wzmocnienia globalnego zarządzania i ustanowienia nowego ładu międzynarodowego, słońce, powiedział.

Ogólnie rzecz biorąc stosunki dwustronne są dobrze rozwinięte i stabilny, i wzajemnie korzystnej współpracy jest podstawą. Dwa narody są na różnych etapach rozwoju, ale mają struktury gospodarcze komplementarny. Współpraca między tymi dwoma państwami wzrosła w zakresie i głębokość, odgrywanie wiodącej roli w stosunki Chiny-UE, powiedział Mei Zhaorong, były ambasador chiński do Niemiec.

Wybory parlamentarne zaplanowano na wrzesień tego roku to gorący temat wśród rosnącej międzynarodowej niepewności. Mei powiedział, że wyniki wyborów niemiecki nie wpłynie stosunków dwustronnych. Brexit, z drugiej strony, miał bardziej głębokie następstwa. Więcej uwagi należy poświęcić więzi między Chinami i Unii Europejskiej oraz stosunki Chiny-Niemcy w erze post-Brexit, powiedział.

Pod względem perspektywy integracji europejskiej Lian Yuru, profesorem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Pekińskim, powiedział, że UE zasadą pomocniczości, która stwierdza, że sprawy powinny być obsługiwane przez właściwe władze lokalne dla większości, jest istotne do integracji europejskiej. W tym samym czasie Niemcy i Francja są największymi przywódcami integracji europejskiej, powiedziała.

Chen Xin z Instytutu Studiów Europejskich w Chińskiej Akademii Nauk społecznych powiedział, że zasada pomocniczości jest tylko narzędziem, dodając, że jest niewystarczająca, aby prowadzić ku integracji Europy. Europie rozwija się od integracji gospodarczej w kierunku integracji politycznej, komplikuje rozliczenia Europejskiej problemy i powoduje problemy dla Europejczyków, powiedział.

Kryzysy w Europie teraz odzwierciedlają niepowodzeń, które integracji europejskiej zostały skierowane przeciwko tle globalizacji gospodarczej i historyczne okres przymusowej, powiedział Xiong Wei, profesor dyplomacji Uniwersytetu spraw zagranicznych Chin.

Ponadnarodowy terroryzm jest obecnie największym zagrożeniem dla Europy. Brexit i Stanach Zjednoczonych porzucenie niektórych zobowiązań NATO zmusiły Niemcy do przyjęcia nowych zasad zabezpieczeń. Zheng Chunrong, dyrektor centrum studiów niemieckich Tongji University, powiedział, że Niemcy uczestniczyła w rozstrzygania międzynarodowych kryzysów poprzez wielostronne mechanizmy. Będzie też elastycznie używać różnych platform tymczasowe w przyszłości.

Ogólnie rzecz biorąc Zheng Niemcy przesunie się z pośrednich, bezpośrednich interwencji w przypadku kryzysów i konfliktów, realizacji projekcji większy wpływ, powiedział.