Wymiana naukowa między Chinami a Indiami czyni postępy

- May 11, 2019-

NEW DELHI - 20–21 grudnia 2018 r., Wraz z zainicjowaniem mechanizmu wymiany kulturalnej wysokiego szczebla między Chinami a Indiami, w New Delhi odbyło się trzecie indyjsko-chińskie forum think tanku „Łączenie cywilizacji w kierunku azjatyckiego wieku”, Indie. Ministrowie spraw zagranicznych obu krajów wysłali listy gratulacyjne na forum. Gao Peiyong, wiceprezes Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS), i TCA Raghavan, sekretarz generalny indyjskiej Rady Spraw Światowych, wygłosili przemówienia podczas ceremonii otwarcia. Uczestnicy liczyli około 150 osób, w tym Luo Zhaohui, ambasador Chin w Indiach, Fu Pengfei, szef Departamentu Spraw Wschodnioazjatyckich w indyjskim Ministerstwie Spraw Zewnętrznych, eksperci i naukowcy z obu stanów, chiński korpus dyplomatyczny w Indiach i media.

Podczas ceremonii otwarcia Luo przeczytał list gratulacyjny od Wang Yi, chińskiego radnego stanu i ministra spraw zagranicznych. W liście Wang powiedział, że think tanki są źródłem innowacji w myślach. Jako najwyższy poziom i największa platforma komunikacyjna think tanku między Chinami a Indiami, India-China Think Tank Forum odbyło się z powodzeniem przez dwie sesje, zwiększając wymianę kulturalną, promując wzajemne zrozumienie i zaufanie oraz dostarczając przydatnych sugestii. Obecne stosunki chińsko-indyjskie rozwijają się w dobrym tempie, co stanowi dobrą okazję do współpracy między ośrodkami analitycznymi obu krajów. Oczekuje się, że zespoły ekspertów obu narodów będą uczyć się od siebie nawzajem, przyczyniać się do rozwoju międzynarodowego na Wschodzie i zapewniać intelektualne wsparcie dla bliższego partnerstwa między Chinami a Indiami.

Fu przeczytał list gratulacyjny od Sushmy Swaraj, indyjskiego ministra spraw zagranicznych. W liście Swaraj powiedział, że forum think tanku stało się ważnym mechanizmem dla środowisk akademickich obu krajów do regularnego komunikowania się i udzielania porad urzędnikom obu krajów. Dla naukowców z obu krajów ogromne znaczenie ma poszerzanie wymiany kulturalnej i uczenie się od siebie nawzajem. W duchu przyjaźni i otwartości forum wniosło znaczący wkład w zwiększenie wzajemnego zaufania i zrozumienia między oboma krajami.

Gao dodał, że społeczeństwo ludzkie doświadcza szybkiego rozwoju, wielkich zmian i dużych dostosowań. Światowy wzrost gospodarczy potrzebuje nowych sił napędowych i potrzebny jest bardziej zrównoważony rozwój, aby wypełnić lukę między bogatymi a biednymi. Chiny i Indie powinny współpracować w celu sprostania tym wyzwaniom. Eksperci z ośrodków analitycznych obu krajów powinni skupić się na kwestiach międzynarodowych i regionalnych związanych z rozwojem Chin i Indii, aby ustabilizować i rozwijać stosunki dwustronne. Oprócz wymiany forum, zespoły ekspertów obu krajów mogą współpracować w zakresie badań nad rozwojem gospodarczym i poprawą zarządzania oraz środków do życia ludzi, przyczyniając się w ten sposób do obustronnej współpracy obu narodów.

Raghavan powiedział, że dla dwóch starożytnych cywilizacji, największej i drugiej co do wielkości krajów rozwijających się i wschodzących potęg azjatyckich, regularne i instytucjonalne dialogi promują wymianę gospodarczą, wzajemne zrozumienie i mocniejszą przyjaźń. W 2018 r. Przywódcy obu krajów spotkali się kilka razy i poprowadzili stosunki dwustronne w pozytywnym kierunku. Teraz jest najlepszy czas na wzmocnienie stosunków między Chinami a Indiami. Stabilnie rozwijające się stosunki chińsko-indyjskie mają kluczowe znaczenie dla promowania pokoju i dobrobytu w Azji, a nawet w świecie.

India-China Think Tank Forum zostało założone w maju 2015 r. Przez CASS i indyjskie Ministerstwo Spraw Zewnętrznych, gdy premier Indii Narendra Modi odwiedził Chiny. Trzecie forum przeprowadziło głębokie wymiany, koncentrując się na komunikacji, globalnym zarządzaniu, rozwoju społecznym i wymianach kulturowych.