Uniwersytety badają sposoby na zwiększenie współpracy w dziedzinie transportu

- May 11, 2019-

Ceremonia odsłonięcia Międzynarodowego Centrum Transferu Technologii Chińsko-Rosyjskich Uniwersytetów Transportowych odbywa się na czwartym Forum Rektorów Uniwersytetu Transportu w Chinach i Rosji.

W Xi'an, stolicy prowincji Shaanxi, odbyło się czwarte forum rektorów chińsko-rosyjskiego uniwersytetu transportowego. Zorganizowany przez Chińskie Stowarzyszenie Ludowe na rzecz Przyjaźni z Zagranicą (CPAFFC) i Uniwersytet Chang'an podkreślił sieci infrastruktury transportowej i współpracę uniwersytecką.

Song Jingwu, wiceprezes CPAFFC, powiedział, że skupienie się na współpracy w zakresie infrastruktury i szkolnictwa wyższego jest dobrodziejstwem dla stosunków strategicznych między Chinami a Rosją oraz aktywną odpowiedzią na inicjatywę „Pas i droga” oraz inicjatywę Eurasian Economic Alliance.

Odbyła się w 2014 r. W Sankt Petersburgu w Rosji. Sojusz Chińsko-Rosyjskiego Uniwersytetu Transportowego zorganizował platformę współpracy uniwersyteckiej. Dzięki efektywnemu funkcjonowaniu sojuszu w tegorocznym wydarzeniu uczestniczyli również uczestnicy z BRICS i krajów wzdłuż proponowanych tras inicjatywy „Pas i Droga”, takich jak Brazylia, Indie, RPA, Malezja, Egipt i Ukraina. Współpraca między uniwersytetami znacznie przyczyniła się do integracji globalnego transportu.

Ning Bin, prezes pekińskiego Uniwersytetu Jiaotong, powiedział, że priorytetem powinno być szkolenie talentów w dziedzinie tranzytu kolejowego. Praktyka projektowa jest kluczowym sposobem kultywowania inżynierów, podczas gdy podstawowe teorie są narzędziem, które muszą mieć naukowcy. Dobrze wyszkoleni specjaliści muszą śledzić rozwój sektora, a ci, którzy mają globalny wgląd, mogą służyć krajowej strategii. Wszyscy powinni zwracać uwagę na innowacje.

Alexander Panychev, prezydent Państwowego Uniwersytetu Transportu w Petersburgu, podkreślił współpracę w dziedzinie transportu. Podkreślił, że trwająca współpraca między dwoma państwami ma silny impet, a rosyjskie uniwersytety są skłonne współpracować z chińskimi odpowiednikami, aby radzić sobie z trudnymi kwestiami. Ma nadzieję, że więcej uniwersytetów dołączy do sojuszu, aby jeszcze bardziej ułatwić wymianę na całym świecie i sprzyjać głębszej i szerszej współpracy edukacyjnej. Zaproponował także zbudowanie wspólnoty edukacyjnej o wspólnym przeznaczeniu opartej na inicjatywie „Pas i droga”.

Levin Boris, prezydent Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Inżynierii Kolejowej, zasugerował, że uniwersytety powinny wzmocnić partnerstwo w takich aspektach, jak kształcenie w zakresie podwójnych dyplomów magisterskich, wspólne projekty inwestycyjne w zakresie edukacji naukowej, ośrodki badawcze dla języków rosyjskich i chińskich, a tym samym obsługujące strategie krajowe. Uniwersytety transportowe obu krajów powinny w pełni wykorzystać swoją rolę w szkoleniu talentów i badaniach naukowych.

Du Yubo, przewodniczący Chińskiego Stowarzyszenia Szkolnictwa Wyższego, powiedział, że doroczne forum stało się główną platformą wymiany ludzi i kultury między obiema stronami. Pogłębia współpracę uniwersytecką w dziedzinie transportu i promuje globalny wpływ sektorów szkolnictwa wyższego obu krajów, zwiększając jednocześnie otwartość edukacji i rozwój transportu.

Wymiana ludzi ma kluczowe znaczenie dla stosunków między krajami. Chińskie uniwersytety powinny rozwijać więcej studentów zorientowanych na rynek zagraniczny. Mogą połączyć siły z przedsiębiorstwami i pomóc im w globalizacji. Chen Feng, przewodniczący Uniwersytetu Chang'an, zaproponował system wymiany informacji dla uniwersytetów, organów badawczych i firm w krajach wzdłuż proponowanych tras inicjatywy „B&R”. Takie posunięcie może ułatwić międzynarodową współpracę technologiczną i transfer, począwszy od utworzenia platformy informacyjnej, rozwiązań problemów technologicznych i budowy zintegrowanego systemu rozwoju. W rezultacie można osiągnąć produktywne osiągnięcia w zakresie szkolenia talentów dla sektora transportu, wspólnych badań naukowych, wspólnych badań kluczowych projektów globalnych i regionalnych, a także usług technologicznych i konsultacji, powiedział Chen.