Raport: Globalne wrażenie Chin wciąż się poprawia

- May 11, 2019-

Goście przechadzają się po targach niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Shanghai Flavour” w Grand Central Terminal w Nowym Jorku 10 stycznia. Targi były częścią „Szczęśliwego chińskiego Nowego Roku - Szanghaj Week”, który odbył się w mieście od 9 stycznia do 12. W ostatnich latach Chiny zintensyfikowały wysiłki na rzecz zwiększenia swoich możliwości w komunikacji międzynarodowej. (ZDJĘCIE: XINHUA)

Niedawne globalne badanie ponad 11 000 osób z 22 krajów pokazuje, że ogólny wizerunek Chin jest coraz bardziej korzystny.

China National Image Global Survey 2016-2017 został opublikowany 5 stycznia przez Institute for Contemporary China and World Studies, dawniej Center for International Communication Studies (CICS) w China Foreign Language Publishing Administration, we współpracy z firmami badawczymi Millward Brown-ACSR i Lightspeed GMI.

Jest to piąte badanie globalne przeprowadzone przez Institute for Contemporary China and World Studies na ten temat. Obejmuje on gorące problemy, których nie było w poprzednich raportach, takie jak Forum Współpracy Międzynarodowej w Pasie i Drodze, mechanizm współpracy BRICS, chińskie jedzenie i tradycyjna medycyna chińska, dając portret ogólnego profilu Chin i wpływów w sferze polityki, dyplomacji, gospodarka, kultura oraz nauka i technologia.

Według raportu respondenci z zagranicy w wieku od 18 do 35 lat częściej mówili o tym, jak Chiny radzą sobie z sprawami krajowymi i zagranicznymi, mają lepsze wrażenie o kraju i są bardziej optymistyczni co do jego przyszłego rozwoju niż starsza kohorta.

Liczba respondentów spodziewających się, że Chiny staną się największą gospodarką świata rośnie rocznie: 17% w 2013 r., 20% w 2014 r., 24% w 2015 r. I 33% w 2016 r. I 2017 r., Zgodnie z raportem.

Zdaniem raportu, zdolności Chin w zakresie innowacji naukowych i technologicznych zyskały światowe uznanie. Prawie 60 procent zagranicznych respondentów wyraziło podziw dla postępu naukowego i technologicznego w Chinach. Jeśli ogranicza się do tych z krajów rozwijających się, liczba ta wynosi 71 procent.

Szybka kolej jest najbardziej uznanym osiągnięciem Chin w dziedzinie nauki i technologii, a następnie według technologii kosmicznej załogowej i superkomputerów.

Budowa wspólnoty wspólnej przyszłości dla ludzkości oraz inicjatywa „Belt and Road” („B&R”) przyczyniły się do chińskiej mądrości i propozycji dotyczących globalnego zarządzania, zwiększając narodowy wizerunek Chin w nowej erze. Według raportu odsetek respondentów, którzy wiedzieli o inicjatywie „B&R”, wzrósł z 6 procent w 2014 r. Do 18 procent w latach 2016–2017, a ponad 40 procent ankietowanych z krajów na trasach, takich jak Indonezja, uznało Inicjatywa.

Osoby zaznajomione z inicjatywą „B&R” generalnie utrzymywały, że ma ona pozytywne znaczenie dla jednostek, narodów i regionów, a także dla gospodarki światowej i globalnego zarządzania.

Wang Gangyi, zastępca dyrektora Chińskiej Administracji Wydawniczej Języków Obcych, powiedział, że od 18. Kongresu Narodowego CPC, narodowy wizerunek Chin poprawił się kompleksowo, gdy zbliża się on do centrum areny światowej. Odzwierciedla to, że społeczność międzynarodowa potwierdza niezwykłe osiągnięcia, które Komitet Centralny CPC, wraz z towarzyszem Xi Jinpingiem, uczynił w rządzeniu państwem, dodał Wang.

„Osiągnęliśmy wstępne wyniki w uzyskaniu większego głosu na arenie światowej”, powiedział Cheng Manli, szef Narodowego Instytutu Komunikacji Strategicznej na Uniwersytecie Pekińskim.

W ostatnich latach Chiny zintensyfikowały wysiłki w celu wzmocnienia swoich umiejętności w komunikacji międzynarodowej, dzięki czemu chińska mądrość i propozycje są coraz bardziej znane i uznawane przez świat zewnętrzny, zwłaszcza większość krajów rozwijających się, zauważył Cheng.

Bardziej satysfakcjonujące, młodsze pokolenie za granicą ma bardziej pozytywną opinię o Chinach, powiedział Cheng, dodając, że młodzi ludzie są bardziej otwarci i mniej podatni na stereotypy niż starsze pokolenie, na które głęboko wpłynęła mentalność Zimnej Wojny. Ponadto, coraz większa wymiana między młodzieżą w kraju i za granicą również odgrywała pewną rolę.

Globalna ankieta nie tylko informuje Chińczyków o wizerunku narodu na całym świecie, ale także stanowi podstawę do poprawy profilu kraju. Wang Wen, dyrektor wykonawczy Instytutu Studiów Finansowych w Chongyang na Uniwersytecie Chińskim w Renmin, powiedział, że „chińskie ręce” na Zachodzie, zachodnie ośrodki analityczne i ankieterzy to trzy siły dominujące w ocenie Chin, podkreślając potrzebę wyrwania przewaga i dyskursywność samooceny.

Shi Anbin, prodziekan Szkoły Dziennikarstwa i Komunikacji na Uniwersytecie Tsinghua, powiedział, że budowanie marki w niezależnym głosowaniu jest istotnym punktem wyjścia do odzyskania siły dyskursu.

Ustalanie agendy przez zachodnie agencje wyborcze z trudem wstrząsnęło wpływem zachodniego centryzmu, stąd ich brak przedstawienia rzeczywistego, obiektywnego i pełnego obrazu narodowego Chin, Shi powiedział: „Powinniśmy dążyć do zbudowania międzynarodowego systemu wyborczego wolnego od wpływ teorii zachodnio-centrycznych i wprowadzanie innowacji w koncepcji i metodologii. ”