B&R Elevates China-Latin America Cooperation Network

- May 11, 2019-

24 kwietnia w Instytucie Studiów Latynoamerykańskich w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) odbyło się sympozjum na temat współpracy Chin z Ameryką Łacińską w ramach inicjatywy Belt and Road (B&R). Uczeni omawiali kwestie handlu zagranicznego, inwestycji i współpracy między Chinami i Ameryką Łacińską w ramach B&R.

Mario Cimoli, zastępca sekretarza wykonawczego Komisji Gospodarczej ONZ ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC), powiedział, że Chiny odgrywają coraz ważniejszą rolę w erze rewolucji cyfrowej. Konieczne jest, aby Ameryka Łacińska i Karaiby rozszerzyły swoją infrastrukturę cyfrową, aby skorzystać z gospodarki cyfrowej. W dziedzinie gospodarki cyfrowej i rozwoju technologii cyfrowej Chiny mają silną przewagę konkurencyjną, a Chiny i Ameryka Łacińska mają dużą przestrzeń do współpracy.

Cimoli dodał, że chińskie inwestycje zagraniczne zmierzają w kierunku dywersyfikacji. W latach 2004–2010 chińska inwestycja koncentrowała się głównie na takich branżach jak metale, motoryzacja i paliwa kopalne, natomiast w latach 2011–2018 koncentrowała się na branżach takich jak telekomunikacja, nieruchomości, żywność i tytoń, usługi finansowe, energia odnawialna i urządzenia elektroniczne.

Yue Yunxia, pracownik naukowy Instytutu Studiów Latynoamerykańskich w ramach CASS, powiedział, że współpraca Chin i Ameryki Łacińskiej weszła w fazę modernizacji i transformacji po jej szybkim rozwoju na początku XXI wieku. Wraz z nowym rozmachem zapewnionym przez B&R współpraca Chin z Ameryką Łacińską poprawiła łączność. Jeśli chodzi o koordynację polityki, kraje Chin i Ameryki Łacińskiej ustanowiły wielopoziomowy mechanizm współpracy i partnerstwa. Aby zwiększyć łączność obiektów, Chiny i kraje Ameryki Łacińskiej poczyniły postępy w kilku projektach w obszarach infrastruktury, takich jak autostrady, linie kolejowe, media i komunikacja.

Obrót handlowy Chin i krajów Ameryki Łacińskiej przekroczył 300 miliardów dolarów. Kraje Chin i Ameryki Łacińskiej utworzyły także mechanizm współpracy dla rozwoju instytucji finansowych. Chiny ustanowiły banki rozliczeniowe RMB w Argentynie i Chile i podpisały umowy swapów walutowych z kilkoma krajami Ameryki Łacińskiej, co uczyniło Amerykę Łacińską ważnym obszarem współpracy w umiędzynarodowieniu RMB. Jeśli chodzi o promowanie łączności ludzi, więcej Instytutów Konfucjusza, miast siostrzanych i turystyki sygnalizują, że Chiny i Ameryka Łacińska wkraczają w nową erę częstszej i wszechobecnej komunikacji.

Cimoli powiedział, że obecnie wiele krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów podpisało dokumenty współpracy B&R z Chinami. W przyszłości będzie więcej krajów poszukujących współpracy z Chinami. Dlatego można powiedzieć, że Chiny, Ameryka Łacińska i Karaiby tworzą szeroką sieć współpracy.