„Nie używaj handlu jako broni” - mówi Światowe Forum Ekonomiczne Jack Ma w Davos

- May 17, 2019-

26 stycznia 2018 r. - Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii Jack Ma podkreślił znaczenie utrzymania globalizacji i wolnego handlu. Pomimo fal protekcjonizmu w największych światowych potęgach gospodarczych Jack Ma ogłosił: „Kiedy handel się kończy, zaczyna się wojna”.

„Rozpoczęcie wojny handlowej jest takie proste, ale trudno jest powstrzymać katastrofę tej wojny” - powiedziała Ma podczas środowej dyskusji panelowej zatytułowanej „Umożliwienie handlu elektronicznego: małe przedsiębiorstwa, globalni gracze”, która podkreślała potrzebę wprowadzenia małych przedsiębiorstw od ich lokalnych gospodarek do gospodarki światowej. „Nie używaj handlu jako broni, używaj handlu jako rozwiązania problemów”.

Apel Jacka Ma następuje po serii chińskich przejęć zawetowanych przez USA w ostatnich miesiącach. Ma zrezygnował z zakupu MoneyGram za 1,2 miliarda dolarów po tym, jak nie uzyskał zgody Komisji Inwestycji Zagranicznych USA. Blokowana była również chińska firma Canyon Bridge Capital Partners próbująca kupić amerykańskiego producenta chipów. Przemawiając wraz z dyrektorem generalnym WTO Roberto Azevedo, Ma podkreślił, że „handel transgraniczny, zwłaszcza przez Internet, to przyszłość, a nie protekcjonizm”.

„W przyszłości, bez względu na to, czy Ci się to podoba, czy nie, umożliwiamy każdemu młodemu człowiekowi i małemu biznesowi kupowanie na całym świecie, sprzedaż globalną, dostarczanie na całym świecie, płacenie globalnie i podróżowanie na całym świecie” - powiedział Ma.

Podczas gdy Ma zachęcał kraje do podwojenia polityki wspierającej wolny handel, on także wziął sprawy w swoje ręce. W ubiegłym roku stworzył Elektroniczną Światową Platformę Handlową (eWTP), międzynarodową organizację zainteresowanych stron, której celem jest opracowanie najlepszych praktyk i uproszczenie przepisów, a tym samym obniżenie barier wejścia na nowe rynki. Koncepcja eWTP ma wsparcie zarówno ze strony WTO, jak i szczytu G2o. W listopadzie Malezja stała się pierwszym krajem, który uruchomił węzeł eWTP poza Chinami.

„Rządy się uczą, ludzie się uczą, przedsiębiorcy się uczą, gdy jest popyt, jest sposób”, powiedziała Ma. „Myślę więc, że rząd nie powinien myśleć o tym, jak regulować”.

W swoim bardzo oczekiwanym przemówieniu Azevedo z WTO opracował tezę Ma, prosząc o „szczuplejsze regulacje, aby małe firmy mogły czerpać korzyści z globalizacji”. Z tym publicznym pojawieniem się Jack Ma stał się rzecznikiem myśli bliskiej obecnemu chińskiemu przywódcy: nikt nie skorzysta z wojny handlowej. Czy w przeciwieństwie do narracji często wymienianej przez Chiny, Chiny stały się największym na świecie orędownikiem kapitalizmu wolnorynkowego?