Większość bogatych w Hong Kongu obywateli może żyć ponad 100 lat

- May 16, 2019-

Hongkong ma najwyższą średnią długość życia na świecie, a prawie sześć na 10 bogatych Hongkongów spodziewa się, że dożyje wieku 100 lat. Zaufanie respondentów może wynikać z tego, że Hongkong ma najwyższą średnią długość życia na świecie, a kobiety żyją średnio do 87 lat, a mężczyźni 81 lat.

Badanie UBS koncentruje się na populacji Hongkongu z wysokimi dochodami i, według danych, 59 procent bogatych inwestorów w Hongkongu uważa, że stanie się c entenarianami . Liczba ta jest znacznie wyższa w porównaniu do 46 procent inwestorów singapurskich i 47 procent na Tajwanie.

Raport sporządzony w szczególności przez UBS skupiał się na tej populacji, której aktywa inwestycyjne wynosiły co najmniej 1 milion USD i został zrealizowany na 10 rynkach na całym świecie. W ankiecie ankietowano 5000 osób, w tym ponad 400 osób w Hongkongu.

Tylko 30 procent amerykańskich milionerów spodziewa się, że dożyje do 100

Jednak w badaniach przeprowadzonych przez USB najwyższy odsetek mają bogaci Niemcy, z których 76 procent bogatych Niemców ma osiągnąć 100 lat.

Ponadto statystyki USB są również przekształcane w perspektywy gospodarcze. Rzeczywiście, ponad 90 procent bardzo zamożnych Hongkongów stwierdziło, że ochrona ich zdrowia jest dla nich ważniejsza niż wzrost ich bogactwa.

Adeline Chien z UBS Global Wealth Management oświadczyła: „Ponieważ osoby o wysokiej wartości netto w Hongkongu oczekują dłuższego życia, muszą przyjąć odpowiednie strategie inwestycyjne, aby wspierać te dodatkowe lata. Utrzymanie zdywersyfikowanego portfela i utrzymanie inwestycji może pomóc inwestorom zabezpieczyć się przed ryzykiem rynkowym, niepewnością i zmiennością ”.

Dłuższa długość życia oznacza również dodatkową presję na reformę emerytalną

Według najnowszej prognozy ludności rządowej Hongkong gwałtownie się starzeje, a liczba seniorów w wieku powyżej 65 lat ma podwoić się do 2,35 mln w ciągu najbliższych dwóch dekad. Dlatego też gospodarka regionu również wkrótce się zmieni.