GBA, Projekt gigantycznej gospodarki „dzielącej się”

- May 17, 2019-

W obszarze wielkiej zatoki Guangdong-Hongkong-Makau idea gospodarki dzielenia się jest coraz bardziej żywa. Projekt ma sprawić, by mieszkańcy Hongkongu zrozumieli znaczenie GBA, gospodarki dzielenia się i nie przegapili szansy, jaką przynosi rozwój narodowy.

Irons Sze Wing-wai, członek Komitetu Narodowego Chińskiej Ludowej Konferencji Konsultacyjnej, powiedział, że GBA jest „ważnym kanałem” dla Hongkongu do integracji z szybkim rozwojem kraju. Ponadto język, kultura i nawyki życiowe w regionie są podobne, więc mieszkańcy miasta mogą łatwo uczestniczyć w tym wielkim planie.

„W chwili obecnej wiele osób mówi o koncepcji„ dzielenia się ”, jak gospodarka dzielenia się. W rzeczywistości „dzielenie się” jest również ważnym elementem współpracy w rejonie zatok ”- powiedział Sze.

Projekt ma na celu dzielenie się mocnymi stronami i zaletami. Miasta GBA będą się rozwijać razem. Sze jest entuzjastycznie nastawiony do projektu i poprosił rząd o utworzenie specjalnego działu koordynującego kwestie związane z GBA w celu zwiększenia wydajności.

Projekt ma nie tylko poprawić, ale także rozwiązać problemy, które dotykają miasto Hongkong, takie jak ceny domów, najwyższe na świecie, i dać przemysłowi nowych pracowników do zatrudnienia. Ponadto, wraz ze starzeniem się społeczeństwa, istnieje wyzwanie oferowania wystarczającej liczby domów opieki osobom starszym.

David Wong Yau-kar, zastępca Hongkongu w Narodowym Kongresie Ludowym, powiedział: „To nie tylko kwestia ekonomiczna, ale także kwestia życia ludzi”. Wong uważa, że integracja z lądem poprzez platformę GBA może rozwiązać problem, ponieważ więcej osób w Hongkongu może pracować i żyć ponad granicami.

Michael Ngai Ming-tak, inny członek Komitetu Narodowego CPPCC, zwrócił uwagę na problemy biurokratyczne i powiedział: „Kiedy mówimy o rozwoju Hongkongu, nie powinniśmy skupiać się tylko na własnym wzroście gospodarczym, ale także patrzeć na wzrost gospodarki regionalnej. Budowa obszaru zatoki przyniesie korzyści zarówno dla Hongkongu, jak i całego regionu ”.

Ngai zauważył również, że GBA ma zalety w dziedzinie finansów, przemysłu i technologii, a znaczenie współpracy tych sił.