E-commerce rośnie, ale także związane z tym skargi

- May 12, 2019-

Tworzenie nowych firm oznacza również tworzenie nowych przepisów regulujących je . I to właśnie dzieje się w Chinach, gdzie duże firmy handlu elektronicznego stają w obliczu rosnącej furii ze strony lokalnych klientów . Rzeczywiście, regulatorzy otrzymali ponad 201 milionów skarg od kupujących online w 2018 r. , Co stanowi wzrost o 126,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Oprócz szeregu ustaw wzmocnionych z czasem, według administracji państwowej, regulacja rynku przyczyniła się do uwolnienia zwodniczej reklamy i podrabianych produktów.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2019 r. Wielkość sprzedaży internetowej w Chinach osiągnęła 1,39 mld RMB (208,2 mld USD)

Ochrona rynku e-commerce za pomocą prawa dla Chin ma fundamentalne znaczenie. Dopiero na początku 2019 r. Wolumen sprzedaży online C hiny osiągnął 1,39 mld RMB (208,2 mld USD). Chociaż handel elektroniczny stał się jednym z filarów gospodarki kraju , niektóre wady tego rynku budzą powszechną krytykę ze strony konsumentów.

W celu ratowania rynku urzędnik Najwyższej Prokuratury Ludowej powiedział we wtorek lokalnym mediom, że Chiny zobowiążą się do tłumienia nielegalnych działań w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu podrobionych produktów .