Chiny, współpraca z Bankiem Światowym

- May 12, 2019-

Chiny przyczyniają się do dobrobytu światowej gospodarki i postanowiły współpracować z Bankiem Światowym w zakresie programów pożyczkowych i wymiany wiedzy. Chiński minister finansów Liu Kun potwierdził tę ważną wiadomość dla całego globalnego krajobrazu gospodarczego i finansowego podczas spotkania z prezesem Banku Światowego Davidem Malpassem.

Decyzja o współpracy z Bankiem Światowym, utworzona 27 grudnia 1945 r. Pod nazwą „Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju”, po podpisaniu porozumienia z Bretton Woods, miała miejsce po spotkaniu, które odbyło się na marginesie 99. Spotkanie Komisji Rozwoju , zainicjowane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ostatni weekend.

Chiny spodziewają się pracować nad poprawą innowacyjności programu pożyczkowego i wartości dodanej

Liu powiedział: „ Chiny mają ogromny potencjał . Jest to w rzeczywistości największy kraj rozwijający się na świecie i może być ważnym partnerem Banku Światowego ”. Dodał także, że ma nadzieję, że inne kraje rozwijające się mogą wyciągnąć wnioski z doświadczeń Chin, by skutecznie walczyć z ubóstwem.

Z drugiej strony Chiny oczekują współpracy z Bankiem Światowym w celu poprawy innowacyjności programów kredytowych i wartości dodanej . Ponadto kraj azjatycki chętnie współpracuje z Bankiem Światowym w dziedzinach takich jak poprawa środowiska biznesowego i stworzenie wielostronnego centrum współpracy finansowej wysokiego szczebla.

Wiele aspektów współpracy: w tym walka z zanieczyszczeniem

Malpass powiedział, że Bank Światowy i Chiny ponoszą wielką odpowiedzialność za zwalczanie ubóstwa i stymulowanie globalnego rozwoju. Wszystko to potwierdzają wyniki Chin w walce z ubóstwem.

Bank Światowy, powiedział Malpass, jest również chętny do współpracy z Chinami w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli , rozwoju ekologicznego i radzenia sobie ze zmianami klimatu. Współpraca, która mogłaby zrobić dobry świat.