Wzrost przyspiesza w Europie i Azji Środkowej, gdy Bank Światowy wzywa do większej wymiany handlowej, a więcej ludzi

- May 11, 2019-

Tbilisi, 11 maja 2017 r. - Wzrost gospodarczy w Europie i Azji Środkowej (ECA) nieznacznie przyspieszy w 2017 r., Po stabilizacji cen ropy naftowej, przynosząc korzyści wschodniej części regionu i kontynuacji ożywienia w zachodniej części regionu.

Według najnowszej aktualizacji ekonomicznej ECA, Trade in Transition , rozpoczętej dzisiaj w Tbilisi w Gruzji, wzrost regionalny prognozowany jest na 1,9 procent w 2017 roku, co oznacza wzrost o 0,3 punktu procentowego w stosunku do wcześniejszej prognozy w październiku i pozostanie stabilnym 1,8 procent w 2018 roku.

W sprawozdaniu odnotowano również, że strategie ukierunkowane na poprawę handlu w regionie są kluczowe dla budowania tego skromnego wzrostu. Handel ma zasadnicze znaczenie dla poprawy życia ludzi w ETO. Od okresu przejściowego w latach 90. do dziś handel promował wzrost, tworzył miejsca pracy i zapewniał dostęp do różnych towarów i usług milionom ludzi.

„Gwałtowny wzrost handlu międzynarodowego w ciągu ostatnich trzech dekad radykalnie zmienił region. Umożliwiło to przejście Europy Środkowej i Wschodniej do gospodarki rynkowej i było związane z utworzeniem wspólnego rynku w Unii Europejskiej ”, mówi Hans Timmer, główny ekonomista Banku Światowego w Europie i Azji Środkowej.

„Handel promuje innowacje, a więcej osób w regionie uczestniczy obecnie w rynku pracy niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak międzynarodowa konkurencja i nowe technologie zmniejszyły bezpieczeństwo pracy. Kraje muszą dostosować swoje systemy ochrony socjalnej do nowych realiów rynku pracy, aby pomóc pracownikom poradzić sobie z tą niepewnością. ”

Ogólnie rzecz biorąc, region jest odporny na trwające globalne spowolnienie w handlu, a obroty handlowe nadal rosną dwukrotnie szybciej niż produkt krajowy brutto (PKB). Obecne spowolnienie chińskiego eksportu było głównym czynnikiem spowolnienia handlu światowego, ale zmniejszona konkurencyjność chińskiego eksportu faktycznie otworzyła nowe możliwości dla ECA. Według raportu kraje mogą najlepiej wykorzystać te możliwości, przyjmując nową strategię wzrostu, koncentrując się na tych nowych możliwościach zatrudnienia w sektorach konkurencyjnych na arenie międzynarodowej.

Trzy zmiany są niezbędne do wykorzystania tej strategii:

ciągłe przechodzenie na produkcję dóbr, które mogą sprzedawać na rynkach międzynarodowych, aby doprowadzić do trwałej zmiany z importu na eksport;

reorientacja w kierunku Azji, odchodzenie od handlu wewnątrzregionalnego, który zdefiniował ECA w ostatnich dziesięcioleciach; i

odejście od towarów w kierunku usług, takich jak turystyka i oprogramowanie, gdzie są największe możliwości rozwoju w przyszłości.