Brak powiązań między imigracją a zwiększoną przestępczością, cztery dekady dowodów

- May 11, 2019-

Dyskusje polityczne na temat imigrantów często zawierają twierdzenie, że istnieje związek między wzorcami imigracji a zwiększoną przestępczością. Jednak wyniki badania przeprowadzonego na Uniwersytecie w Buffalo nie wykazują żadnych powiązań między nimi. W rzeczywistości imigracja wydaje się być powiązana z redukcją niektórych rodzajów przestępstw, zgodnie z ustaleniami.

„Nasze badania pokazują silne i stabilne dowody na to, że średnio w obszarach metropolitalnych USA przestępczość i imigracja nie są ze sobą powiązane” - powiedział Robert Adelman, profesor socjologii w UB i główny autor artykułu. „Wyniki pokazują, że imigracja nie zwiększa napaści, aw rzeczywistości rabunki, włamania, kradzieże i morderstwa są niższe w miejscach, gdzie poziom imigracji jest wyższy.

„Wyniki są bardzo jasne”.

Badanie Adelmana z Lesley Williams Reid, University of Alabama; Gail Markle, Kennesaw State University; Charles Jaret, Georgia State University; a Saskia Weiss, niezależna badaczka, została opublikowana w najnowszym wydaniu Journal of Ethnicity w Criminal Justice .

„Fakty mają kluczowe znaczenie w obecnym środowisku politycznym” - powiedział Adelman. „Dowody empiryczne z tego badania i innych powiązanych badań pokazują niewielkie poparcie dla poglądu, że więcej imigrantów prowadzi do większej liczby przestępstw”.

Poprzednie badania, oparte na danych dotyczących aresztowań i przestępstw, pokazały, że ogólnie osoby urodzone za granicą rzadziej popełniają przestępstwa niż urodzeni w Ameryce Amerykanie, według Adelmana.

W obecnym badaniu autorzy wycofali się z badań nad poszczególnymi imigrantami i zamiast tego zbadali, czy na dużą skalę wzorce imigracyjne w społecznościach mogą być powiązane ze wzrostem przestępczości spowodowanym zmianami w miastach, takimi jak mniejsze możliwości gospodarcze lub twierdzenie, że imigranci wypierają pracownicy z miejsc pracy.

Autorzy sporządzili próbkę 200 obszarów metropolitalnych określonych przez US Census Bureau i wykorzystali dane ze spisu ludności oraz dane dotyczące jednolitego zgłaszania przestępstw z Federalnego Biura Śledczego na okres 40 lat od 1970 do 2010 roku.

„Jest to badanie na przestrzeni czasu i na miejscu, a dowody są jasne” - powiedział Adelman. „Nie twierdzimy, że imigranci nigdy nie biorą udziału w przestępstwach. Wyjaśniamy, że społeczności doświadczające zmian demograficznych napędzane przez wzorce imigracyjne nie doświadczają znaczącego wzrostu w żadnym z badanych przestępstw. W wielu przypadkach przestępstwo było albo stabilny lub faktycznie zmniejszył się w społecznościach, w których było wielu imigrantów. ”

Adelman mówi, że związek między imigracją a przestępczością jest złożony i należy przeprowadzić więcej badań, ale badania te potwierdzają inne naukowe wnioski, które imigranci ogólnie mają pozytywny wpływ na amerykańskie życie społeczne i gospodarcze.

„Ważne jest, aby opierać naszą politykę publiczną na faktach i dowodach, a nie na ideologiach i bezpodstawnych twierdzeniach, które demonizują poszczególne segmenty populacji USA bez żadnych faktów, które mogłyby je poprzeć” - powiedział Adelman.