Lehmann: „B&R” prezentuje nowe perspektywy dla światowej gospodarki

- May 11, 2019-

Odjeżdżając z Yiwu we wschodniej prowincji Zhejiang, pociąg towarowy z Chin do Europy przechodzi przez Kazachstan, Rosję, Białoruś, Polskę, Niemcy, Belgię i Francję przed przybyciem do Londynu. Inicjatywa „Pas i droga” obejmuje szereg projektów infrastrukturalnych mających na celu promowanie międzykontynentalnej łączności i handlu.

LONDYN - Od czasu uruchomienia w 2013 r. Inicjatywa „Belt and Road” w Chinach stała się przedmiotem fascynacji i spekulacji dla naukowców w Europie. Niedawno Jean-Pierre Lehmann, emerytowany profesor międzynarodowej ekonomii politycznej w Międzynarodowym Instytucie Rozwoju Zarządzania w Lozannie, w Szwajcarii, mówił o jego implikacjach gospodarczych z CSST .

CSST: W jaki sposób „B&R” może pomóc w restrukturyzacji chińskiej gospodarki i stworzyć nowe drogi wzrostu?

Lehmann: W ciągu ostatnich trzech dekad Chiny szybko osiągnęły rangę drugiej co do wielkości gospodarki i stały się główną potęgą w światowym handlu. Chociaż główna przewaga konkurencyjna Chin polegała na masowej produkcji o niskiej wartości dodanej, w ostatnich latach pojawiły się wysoce innowacyjne liderów technologicznych. Co więcej, podczas gdy Chiny odniosły duży sukces w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ostatnio, poprzez zagraniczne BIZ, stało się ono globalną siłą w inwestycjach typu greenfield, fuzjach i przejęciach.

Początkowy model wzrostu, tak imponujący i skuteczny, osiągnął stan dojrzałości. Aby Chiny mogły uniknąć pułapki średniego dochodu i stać się gospodarką o wysokich dochodach „napędzaną kreatywnością i siłą pomysłów”, model wymaga remontu. „B&R” oferuje kuszącą nową perspektywę dla gospodarki chińskiej, euroazjatyckiej, a nawet światowej. Prawidłowo zarządzane zapewni potężne pętle zwrotne umożliwiające generowanie nowych produktów, nowych technologii i nowych rynków.

CSST: Jak inicjatywa może stymulować handel transgraniczny i rozwój gospodarczy na rozległym obszarze, który obejmuje?

Lehmann: Nie ma wątpliwości, że inicjatywa „B&R” prezentuje nowe perspektywy. Regionami Eurazji, które rzeczywiście i skutecznie uczestniczyły w globalnym rynku, są Europa Zachodnia i Azja Wschodnia (zarówno Azja Południowo-Wschodnia, jak i Azja Północno-Wschodnia), aw bardziej ograniczonym zakresie części Azji Południowej. Ogromne połacie kontynentu euroazjatyckiego pozostają peryferyjne i rzeczywiście są marginalizowane na globalnym rynku. Należą do nich: Azja Środkowa i Zachodnia oraz Europa Wschodnia. Gdyby Azja Środkowa i Zachodnia lub „Większy Bliski Wschód”, jak się ją nazywa, „zrobiły ASEAN” i przekształciły się z pól bitewnych w targowiska, świat byłby daleko, o wiele lepszy, bardziej zamożny i spokojny. Inicjatywa „B&R” może pomóc w osiągnięciu tych celów. Połączone trasy lądowe i szlak morski zapowiadają nową erę odkryć. Choć na razie jest to wizja, z pewnymi osiągnięciami, nie ma wątpliwości, że będą ogromne wyzwania i wszelkiego rodzaju przeszkody. Na przykład nieefektywności i koszty mogą wynikać z niedostatków infrastruktury i administracji. Dlatego wiele trzeba zrobić, aby poprawić wydajność i perspektywy.

CSST: Jakie konkretne implikacje będzie miała inicjatywa dla Europy?

Lehmann: W historii towary były sprzedawane wzdłuż starego Jedwabnego Szlaku, podobnie jak idee, religie, sztuka i odkrycia naukowe oraz technologie. Cywilizacje na kontynencie euroazjatyckim zbiegały się i wzbogacały. Wszystkie regiony kontynentu euroazjatyckiego odniosłyby znaczne korzyści z większego stopnia wymiany i integracji, nie tylko pod względem rynków, ale także kultur. Tak więc inicjatywa „B&R”, generując i otwierając nowe rynki oraz nowe możliwości biznesowe w obszarach obejmujących infrastrukturę, logistykę, finanse, turystykę, handel cyfrowy, artyzm, architekturę, muzea, mogłaby stanowić znaczący impuls dla wzrostu i przedsiębiorczości. Inicjatywa „B&R” ma potencjał, aby stworzyć nie tylko rynek euroazjatycki, ale także eurazjatycką społeczność sztuki, nauk i pomysłów.

CSST: Niektórzy sugerują, że Stany Zjednoczone również powinny przyjąć inicjatywę. Jakie korzyści może mieć inicjatywa dla USA?

Lehmann: Inicjatywa „B&R” jest przykładem, w którym Stany Zjednoczone powinny aktywnie dążyć do zaangażowania Chin. Stany Zjednoczone mają bardzo znaczące interesy i inwestycje w wielu krajach kontynentu euroazjatyckiego, które mogą skorzystać z inicjatywy „B&R”. Byłoby to szczególnie korzystne, gdyby miała nastąpić spodziewana transformacja Azji Środkowej i Zachodniej z pola bitwy na rynek.

CSST: Niektórzy eksperci twierdzą, że inicjatywa może stać się największym projektem rozwoju gospodarczego w historii. Jak można uwolnić jego ogromny potencjał?

Lehmann: Potencjalne korzyści dla globalnego handlu i globalnej gospodarki inicjatywy „B&R” są bardzo znaczące. Pojawiają się nowe rynki, nowe produkty, nowe technologie, nowe możliwości, a nawet większy rozwój obecnych możliwości. Istnieją jednak poważne wyzwania, przeszkody i zagrożenia: ekonomiczne, finansowe, środowiskowe, technologiczne, logistyczne, polityczne i geopolityczne.

W tej chwili Chiny osiągnęły dość potężną „twardą” globalną władzę - gospodarczą i coraz bardziej wojskową - ale pozostają słabe w globalnej „miękkiej” sile. Ostatecznie, aby inicjatywa „B&R” odniosła sukces, Chiny muszą znacznie zwiększyć, ulepszyć i promować swoją miękką siłę.

Inicjatywa „B&R” ma olbrzymi potencjał ekonomiczny dla Eurazji i świata, ale jeśli będzie postrzegana tylko przez pryzmat ekonomiczny, tylko jako ćwiczenie w mocnej mocy, to nie odniesie sukcesu. Miękka moc Chin ma ogromny potencjał. Chińscy przywódcy muszą „wprowadzać na rynek” inicjatywę wzdłuż miękkich linii energetycznych.