Pięć głównych globalnych warunków, problemy rozwojowe na 2018 r

- May 11, 2019-

Szkielety wielorybów są wytwarzane przy użyciu śmieci morskich, takich jak plastikowe torby i butelki przez edukatora sztuki, aby wezwać ludzi do ochrony środowiska morskiego.

W 2017 r. Świat doświadczył wielu bezprecedensowych katastrof i rosnących globalnych emisji, a także zmieniającej się dynamiki politycznej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. World Resources Institute (WRI), globalna organizacja badawcza, zorganizowała w Pekinie 26 stycznia publiczne seminarium „Nowa era eko-cywilizacji na rzecz transformacji gospodarczej Chin i świata”. Uczestnicy omówili globalne trendy środowiskowe w 2018 r. I Rola Chin w globalnym zrównoważonym rozwoju.

Wydarzenie zgromadziło wielu czołowych naukowców i ekspertów z agencji rządowych oraz organizacji pozarządowych i akademickich.

Manish Bapna, wiceprezes wykonawczy WRI, podkreślił pięć głównych priorytetów zrównoważonego rozwoju w tym roku, w tym zanieczyszczenie powietrza, przyszłość ropy naftowej, globalne działania na rzecz klimatu, gospodarkę wodną i oceany.

Dane pokazały, że jeden na dziewięć zgonów na świecie jest obecnie spowodowany zanieczyszczeniem powietrza, co sprawia, że jest to największe zagrożenie dla zdrowia na świecie. Zanieczyszczenie powietrza ma również negatywny wpływ na produkcję żywności, produkcję energii słonecznej i zmiany klimatyczne.

Chociaż zanieczyszczenie powietrza w Pekinie spadło o 20 procent w 2017 r., Kwestia ta pozostaje krytyczna w Chinach i innych krajach rozwijających się, podała Bapna.

Choć wykorzystanie oleju jako paliwa w znacznym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, nadal jest jednym z największych źródeł energii na świecie. Pięć z 12 najbardziej dochodowych firm znajduje się w przemyśle naftowym. WRI oszacował, że w 2018 r. Stany Zjednoczone będą produkować rekordowe 10 milionów baryłek dziennie, podczas gdy Chiny będą zużywać ponad 12 milionów baryłek dziennie w tym roku.

Jednocześnie globalne zapotrzebowanie na nową energię rośnie. Wielka Brytania, Francja, Norwegia i Holandia ogłosiły plany produkcji nowych samochodów gazowych po 2040 r., Podczas gdy Niemcy, Chiny i Indie rozważają możliwość. Obecnie Chiny stały się jednym z wiodących rynków samochodów elektrycznych.

Ten rok będzie ważnym rokiem dla działań na rzecz klimatu, ponieważ kraje pracują nad przyjęciem postanowień porozumienia paryskiego i położyły podwaliny pod większe zobowiązania krajowe w zakresie klimatu. Globalna emisja dwutlenku węgla musi zostać szybko zredukowana, aby zmniejszyć globalne ocieplenie i jego skutki, powiedział Bapna.

Chiny odnotowały wzrost emisji dwutlenku węgla o 3,5 procent w ubiegłym roku. Jednak rząd intensywnie inwestuje w energię odnawialną i uruchomił krajowy rynek emisji dwutlenku węgla, który ma przynieść w tym roku pozytywne wyniki.

Globalny stres wodny rośnie. Szacuje się, że do 2040 r. 33 kraje na świecie staną w obliczu skrajnego niedoboru wody, co będzie miało daleko idące konsekwencje dla produkcji żywności, a nawet bezpieczeństwa regionalnego. W związku z tym WRI przewidział, że Rada Bezpieczeństwa ONZ może przyjąć rezolucję w sprawie klimatu w sprawie związku między wodą a klimatem i bezpieczeństwem w 2018 roku.

Połowa światowych raf koralowych została utracona z powodu wybielania, a 9 milionów ton plastikowych odpadów jest wyrzucanych do oceanu rocznie. Ocean stał się także rosnącą kwestią polityczną, ponieważ decydenci badają sposoby ochrony oceanów i realizacji zrównoważonej niebieskiej gospodarki, powiedział Bapna.

Globalny kryzys ekologiczny i środowiskowy jest jednym z największych zagrożeń dla ludzi. Jak powiedział Bapna na forum: „Chiny weszły w nową erę cywilizacji ekologicznej. Przyczynia się do globalnego ożywienia i wzrostu, jednocześnie promując własne przemiany. Nowa chińska ścieżka wysokiej jakości i zrównoważonego wzrostu gospodarczego ma zarówno implikacje dla modelu krajowego, jak i globalnego. Oczekujemy wzrostu Chin, które odegrają ważniejszą rolę na globalnej arenie zrównoważonego rozwoju. ”