Konferencja: Model „SCO Plus” w celu zwiększenia integracji regionalnej

- May 11, 2019-

Komentując dodanie Indii i Pakistanu do Szanghajskiej Organizacji Współpracy na szczycie w Astanie w czerwcu, uczeni zgodzili się na niedawnej konferencji, że rozszerzenie organizacji ułatwi dwustronną i wielostronną współpracę przy jednoczesnym postępie integracji regionalnej.

13. międzynarodowa konferencja na temat Azji Środkowej i Szanghajskiej Organizacji Współpracy odbyła się od 11 do 12 września w Szanghaju. Został on współorganizowany przez Uniwersytet Nauk Politycznych i Prawa w Szanghaju (SHUPL), Narodowy Instytut Chin ds. Wymiany Międzynarodowej SCO i Współpracy Sądowej (CNISCO), Międzynarodowe Stowarzyszenie Kultury w Szanghaju oraz Centrum Studiów SCO w Szanghajskiej Akademii Społecznej Nauki (SASS).

Od momentu powstania w 2001 r. SCO poczyniła znaczne postępy w różnych dziedzinach, a pierwsza ekspansja doprowadziła organizację do nowego etapu. W przyszłości jednym z głównych problemów stojących przed organizacją jest podjęcie decyzji, który mechanizm konsultacji powinien zostać zbudowany, aby chronić interesy państw członkowskich, pokazując jednocześnie światu cel, plan i wizję SCO.

Pan Guang, główny specjalista CNISCO i szef Centrum Studiów SCO w SASS, zaproponował umieszczenie dialogu i modelu współpracy „SCO Plus” w porządku obrad.

Obecnie SCO składa się z ośmiu pełnoprawnych członków, czterech obserwatorów i sześciu partnerów dialogu.

W przyszłości więcej narodów będzie chciało przyłączyć się do SCO, powiedział Pan, dodając, że organizacja może korzystać z modelu „BRICS Plus” i zaangażować się w działania krajów zainteresowanych takimi zagadnieniami jak terroryzm, bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska w celu poprawy komunikacji z na zewnątrz.

Rozwijając się, SCO powinien poprawić swoją rolę w regionie bardziej efektywnie, powiedział Xing Guangcheng, dyrektor Instytutu Badań nad Chińskimi Pograniczami w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.

Rozszerzenie oznacza również nowe wyzwania i możliwości. Naukowcy powiedzieli, że SCO powinien nie tylko obserwować „Szanghajskiego Ducha” i pogłębiać zaufanie wśród państw członkowskich, ale także stale popychać do przodu współpracę gospodarczą.

Azja Środkowa będzie w przyszłości zróżnicowanym, otwartym regionem, powiedział Feng Yujun, szef Centrum Studiów Rosyjskich i Azji Środkowej na Uniwersytecie Fudan. Promując współpracę gospodarczą, SCO powinien rozważyć połączenie sił z innymi organizacjami międzynarodowymi, jak również gospodarkami nie będącymi członkami, takimi jak Stany Zjednoczone i Unia Europejska, powiedział Feng.

Teraz, gdy Indie i Pakistan dołączyły, SCO składa się z czterech państw nadbrzeżnych i czterech krajów śródlądowych. Yuan Shengyu, dziekan Szkoły Studiów Międzynarodowych i Administracji Publicznej SHUPL, powiedział, że SCO skoncentruje się na budowaniu instytucji i rozszerzaniu jej funkcji w celu zwiększenia wzajemnie korzystnej współpracy na morzu.

Członkowie SCO mają rosnące wymagania i chęć angażowania się we współpracę morską, zwłaszcza współpracę z portami, powiedział Yuan. Zwłaszcza kraje bez dostępu do morza w Azji Wschodniej pragną wzmocnić kontakty gospodarcze z zewnętrzem poprzez eksport przez morze. Współpraca nad budową kanału morskiego będzie również ważnym ogniwem dla udanego wdrożenia 21-wiecznego morskiego szlaku 21 Century, dodał Yuan.