Światowa konferencja ma na celu rehabilitację nauk humanistycznych

- May 11, 2019-

W odpowiedzi na rosnącą globalną niestabilność finansową, marginalizację nauk humanistycznych i niedostateczną reprezentację nie-zachodnich naukowców w międzynarodowej produkcji intelektualnej i współpracy, niedawno odbyła się globalna konferencja mająca na celu rehabilitację i odbudowę nauk humanistycznych.

Pod hasłem „Wyzwania i odpowiedzialność za przemianę planety” Światowa Konferencja Humanistyczna (WHC) odbyła się w dniach 6-12 sierpnia w Liège, mieście we wschodniej Belgii. Został współorganizowany przez UNESCO, Międzynarodową Radę Filozofii i Nauk Humanistycznych (CIPSH) oraz Światową Konferencję Humanistyczną –Lege 2017 Foundation.

Tygodniowe wydarzenie zgromadziło około 1800 uczestników z dziedzin nauki, polityki, sztuki i komunikacji, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych.

W swoim przemówieniu na ceremonii otwarcia Chao Gejin, dyrektor Instytutu Literatury Etnicznej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych i prezes CIPSH, zwrócił uwagę na niektóre niepokojące zjawiska w dziedzinie nauk humanistycznych, takie jak niedobory kadrowe, malejąca liczba zapisów i cięcia funduszy. Nadużywanie instrumentalnej racjonalności i brak humanistycznego ducha można dziś powszechnie zaobserwować na świecie, powiedział.

„Jesteśmy naprawdę zachwyceni postępem w nauce i technologii, ponieważ stworzyli krajobrazy produkcji wiedzy, rozpowszechniania i zastosowań, które różnią się od przeszłości”, powiedział Chao. „Duże dane, pamięć masowa i łatwe pobieranie przyniosły nowe akademickie wymiary i punkty wzrostu”.

Wzrasta wpływ nauk przyrodniczych na nauki humanistyczne i społeczne, podczas gdy przyrodnicy nie mogą oddzielić się od filozofii, badając prawa świata fizycznego, powiedział Chao. Wyraził nadzieję, że współpraca i wzajemne wsparcie między naukami przyrodniczymi i naukami społecznymi z pewnością będą sprzyjać długoterminowemu projektowi ludzkiej poprawy.

Przewodniczący WHC Adama Samassékou zauważył, że niedawne wyzwania środowiskowe, energetyczne, demograficzne i cyfrowe - wraz z istniejącymi nierównościami i ubóstwem - podkreślają powszechne poczucie egzystencjalnego niepokoju i braku zaufania w przyszłość.

Najbardziej rozpowszechniony dzisiaj „model rozwoju” opiera się na kulturze „posiadania” zysku, powiedział Samassékou, dodając, że już pokazał swoje ograniczenia, a obecny kryzys potwierdza, że jest teraz bankrutem.

Samassékou powiedział, że „model zachodni” odpowiada za eurocentryzm i zachodnio-centryzm w stosunkach międzynarodowych, zarówno pod względem dóbr, jak i produkcji intelektualnej. W rezultacie, zmiana paradygmatu w kierunku promowania wartości, które są bardziej dostosowane do kultury „bycia”, stała się koniecznością, dodał.

W oparciu o te rozważania Samassékou zasugerował zbadanie nowej koncepcji: „ludzkość”.

„Ludzkość to nasza stała otwartość na Innego, nasze relacje jako człowieka na człowieka” - wyjaśnił. „Wymaga trwałego związku solidarności, wolnego od kalkulacji - spontanicznego impulsu powitania Innego”, powiedział, podkreślając, że ta ludzkość umożliwia „połączenie człowieka z człowiekiem”.

W tym kontekście konieczne staje się ponowne rozważenie roli nauk humanistycznych w naszych współczesnych społeczeństwach, powiedział Samassékou. Musi wziąć pod uwagę zarówno specyfikę i zasoby tkwiące w każdej kulturze, mądrze je oceniając, jak i możliwości wymiany, dialogu i wzajemnego wzbogacenia się między nimi, dodał.