Import usług w Chinach zwiększa globalny handel

- May 11, 2019-

Strefa handlu usługami pierwszego China International Import Expo zgromadziła w listopadzie setki wystawców handlu usługami z całego świata. Zdjęcie: Fang Zhe / XINHUA

W ostatnich latach wskaźnik udziału chińskiego przemysłu usługowego w krajowym wzroście gospodarczym stale rośnie. W 2017 r. Wielkość importu usług w Chinach zajęła drugie miejsce na świecie. Import usług nie tylko pomoże w promowaniu transformacji i modernizacji krajowej struktury przemysłowej, ale także przyniesie nowe możliwości wzrostu handlu światowego.

Skala importu usług w Chinach gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. Według danych opublikowanych przez chińskie Ministerstwo Handlu, od 1982 do 2017 r., Chiński import usług wzrósł z 2,02 mld USD do 467,59 mld USD, co oznacza wzrost ponad 200 razy, a jego udział w globalnym imporcie usług wzrósł z 0,4% do 9 procent.

Wei Hao, dyrektor Departamentu Międzynarodowej Ekonomii i Handlu na Beijing Normal University, powiedział, że przywóz usług w Chinach wniósł wielki wkład w rozwój, ożywienie i stabilny wzrost światowej gospodarki, zapewniając możliwości rozwoju i przetrwania dla powiązanych przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy i możliwości rozwoju kariery dla mieszkańców krajów pochodzenia importu.

Przywóz usług w Chinach sprzyja liberalizacji światowego handlu usługami. Dong Yan, pracownik naukowy Instytutu Światowej Ekonomii i Polityki w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, powiedział, że Chiny zawsze były zdecydowanym zwolennikiem liberalizacji handlu usługami i aktywnie promowały to w międzynarodowym dialogu i mechanizmach współpracy .

Przywóz usług w Chinach również zbadał nowe sposoby rozwoju światowego handlu usługami. „Od 2016 r. Chiny przeprowadziły projekty pilotażowe dotyczące innowacji w handlu usługami w 15 regionach, w tym w Tianjin i Szanghaju, i starannie zbadały mechanizmy instytucjonalne, środki polityczne i ścieżki otwartości w celu dostosowania się do innowacji i rozwoju handlu usługami, zapewnienie użytecznego odniesienia dla rozwoju handlu usługami w innych krajach rozwijających się - powiedział Dong.

W 2017 r. Chiński import tradycyjnych usług (transport, podróże, budownictwo, usługi przetwarzania) wyniósł około 356,5 mld USD, z czego import usług turystycznych wyniósł 254,8 mld USD. Import nowych usług reprezentowanych przez opłaty za własność intelektualną, telekomunikację, usługi komputerowe i informacyjne oraz usługi finansowe wyniósł 111,11 mld USD.

Pokazuje to, że wraz z poprawą poziomu życia Chińczyków i podniesieniem poziomu konsumpcji, popyt na usługi zagraniczne, takie jak turystyka, konsumpcja, edukacja, leczenie i inne usługi, nadal rośnie, powiedział Wei. Jednocześnie transformacja i modernizacja przemysłu wytwórczego pobudziły import usług produkcyjnych, takich jak finanse, ubezpieczenia, badania i rozwój oraz projektowanie, technologie informacyjne i nowoczesne usługi biznesowe.

W przyszłości Chiny muszą rozszerzyć import nowych usług, zwłaszcza tych o wysokiej jakości usługach produkcyjnych, i zoptymalizować strukturę importu usług, podsumował Wei.

Tempo wzrostu importu usług wschodzących nadal przewyższa tempo tradycyjnego importu usług, wskazując na stały postęp reform strukturalnych podaży w Chinach oraz transformację gospodarczą i modernizację. Ponadto szybko rozwijał się handel usługami firm usługowych i firm budowlanych z Chin z zagraniczną firmą posiadającą ponad 50 procent udziałów. Handel usługami tych firm przewyższa handel firm usługowych i firm budowlanych z siedzibą w innym kraju lub regionie przez firmę na terytorium Chin, posiadającą ponad 50 procent udziałów, Dong zauważył, pod względem przychodów ze sprzedaży usług, całkowity zysk , liczba przedsiębiorstw i liczba pracowników.

Przekształcenie i modernizacja struktury przemysłowej w Chinach wymaga dalszej rozbudowy odpowiedniego importu usług. Feng Zongxian, profesor ze Szkoły Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie Xi'an Jiaotong, zasugerował otwarcie większej liczby obszarów w sektorze usług i poprawę systemu dostępu do rynku w handlu usługami w ramach dostaw transgranicznych, konsumpcji zagranicznej i ruchu osoby fizyczne. Feng zasugerował również zwiększenie importu wysokiej jakości usług, takich jak telekomunikacja, usługi komputerowe i informacyjne, oraz profesjonalne usługi doradcze w zakresie zarządzania.

Ponadto, w porównaniu z regionem wschodnim, skala importu i eksportu usług w centralnych i zachodnich regionach Chin jest nadal na niskim poziomie. W związku z tym przyspieszenie rozwoju regionów centralnych i zachodnich sprzyja również zwiększeniu importu usług, podsumował Feng.