Gospodarka cyfrowa rozkwitająca w Chinach

- May 11, 2019-

Wykres kołowy wskaźników wzrostu gospodarki cyfrowej niektórych członków grupy G20 w 2017 r. Przez Chińską Akademię Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

KUNMING - uczeni dyskutowali o potencjale i wyzwaniach chińskiej gospodarki cyfrowej na forum zorganizowanym przez Yunnan University w dniach 19–20 marca.

Li Xiaohua, pracownik naukowy Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, powiedział, że gospodarka cyfrowa Chin przeszła trzy fazy rozwoju: faza imitacji (przed 2001 r.), Faza wzrostu (2002–2010) ), a faza elewacji i innowacji (2010 do chwili obecnej). Obecnie gospodarka cyfrowa Chin szybko się rozwija, a jej agregat gospodarczy zajmuje drugie miejsce na świecie. Tempo wzrostu gospodarki cyfrowej kraju jest również jednym z najszybszych na świecie.

W dobie gospodarki cyfrowej dane staną się kluczowym czynnikiem produkcji napędzającym wzrost gospodarczy w Chinach. Cyfrowe udogodnienia gospodarcze staną się nową infrastrukturą, a umiejętności cyfrowe staną się nowym wymogiem dla robotników i konsumentów, powiedział Ding Wenfeng, profesor z wydziału ekonomii Party School Centralnego Komitetu CPC (National Academy of Governance), który dodał, że granice między podażą społeczną a popytem będą coraz bardziej zamazane.

Ma Shuzhong, dyrektor Chińskiej Akademii Transgranicznego Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Zhejiang, podsumował typowe cechy obecnego chińskiego handlu cyfrowego: współpraca międzynarodowa jest coraz bliższa, regionalny wzrost dostrzega różnorodne wydarzenia, struktura handlu stopniowo się poprawia, i przemysły gospodarki przyspieszają integrację.

Ding powiedział, że gospodarka cyfrowa wymaga jednoczesnego planowania, budowy i zarządzania cyfrowymi miastami i rzeczywistymi miastami, co będzie miało głęboki wpływ na rozwój inteligentnych społeczeństw i inteligentnych miast, promując innowacje i rozwój miast i społeczeństwa.

Zdaniem Li, przełomowa innowacja gospodarki cyfrowej zwiększyła możliwości rynkowe dla innowacji i przedsiębiorczości, umożliwiając przedsiębiorstwom szybki rozwój, tworząc efekt sieci i zwiększając przywództwo w branży.

Lyu Xin, sekretarz generalny Big Data Research Center w State Information Center, powiedział, że nadszedł czas na myślenie o dużych danych, zbadanie wartości big data i promowanie integracji gospodarki cyfrowej i realnej gospodarki . Konieczne jest rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz docenianie ich roli w rozwoju gospodarki cyfrowej.

Yang Yanlin, zastępca dyrektora Instytutu Zarządzania Strategicznego na Wuhan University, przeanalizował problemy stojące przed obecnym rozwojem chińskiego przemysłu cyfrowego. Zasugerował przeprowadzenie analizy wpływu przemysłu cyfrowego i poprawę ogólnej wydajności przemysłu.

Konieczne jest przeprowadzenie badań nad międzynarodową konkurencyjnością przemysłu cyfrowego, powiedział Yang. Jednocześnie odpowiednie departamenty powinny analizować skuteczność przepisów, zasad i przepisów dotyczących branży cyfrowej, dostosowując i optymalizując politykę przemysłu cyfrowego.

Yang kontynuował, że ważne jest prowadzenie badań politycznych, pielęgnowanie względnych przewag i konkurencyjności regionalnych przemysłów cyfrowych oraz unikanie ślepego rozwoju lokalnych przemysłów cyfrowych.

Prowincja Yunnan ma wyjątkową przewagę lokalizacyjną, powiedział Li. W przyszłości Yunnan powinien zbudować cyfrowe centrum ekonomiczne, które promieniuje na południe i południowo-wschodnią Azję.

W świetle nowych cech i trendów cyfrowego wzrostu gospodarczego, Li powiedział, że Yunnan powinien poszukiwać przełomów w segmentach przemysłu poprzez innowacje wywrotowe, wykorzystując bogate humanistyczne i naturalne zasoby prowincji do rozwoju technologii rzeczywistości rozszerzonej, technologii rzeczywistości wirtualnej i cyfrowej generacji nowej przemysł kreatywny.