Belt and Road Boosts Int'l Academic Collaboration

- May 11, 2019-

Inicjatywa Belt and Road (B&R) przyniosła owocne rezultaty na arenie gospodarczej. Jednocześnie edukacja i rozwój akademicki w zaangażowanych krajach są również ważnymi aspektami inicjatywy. Uczeni szczegółowo opisali rolę B&R w promowaniu międzynarodowej współpracy akademickiej oraz potencjalnych wyzwań i możliwości.

Maximilian Mayer, adiunkt w Studiach Międzynarodowych w School of International Studies na Uniwersytecie Nottingham w Ningbo w Chinach, powiedział, że B&R zapewnia wiele możliwości współpracy akademickiej w dziedzinie nauki, inżynierii i energii.

Tai Wei Lim, starszy wykładowca w Singapore University of Social Sciences, powiedział, że Singapur i Chiny mają swoje wyjątkowe zalety, a to stwarza potencjał do współpracy. B&R zapewnia platformę dla przedsiębiorstw, rządów i instytucji akademickich do udziału w takiej współpracy. Konkretnie, firmy mogą wnieść wkład poprzez finansowanie badań, środowiska akademickiego poprzez organizowanie międzynarodowych seminariów akademickich i tworzenie koalicji think tanków oraz rządów poprzez tworzenie ośrodków badawczych i instytucji. Taka trójstronna współpraca może być realizowana na platformach, takich jak wspólnie zorganizowane fora akademickie i wydarzenia dotyczące sieci społecznościowych wśród naukowców.

Ilan Alon, profesor strategii i marketingu międzynarodowego na Uniwersytecie Agder w Norwegii, powiedział, że współpraca akademicka i wzrost gospodarczy mogą się wzajemnie uzupełniać. B&R może zapewnić więcej funduszy na projekty badań naukowych, a projekty badawcze mogą z kolei przynieść korzyści rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

W celu dalszej współpracy naukowej Alon poinformował, że Chiny powinny być bardziej atrakcyjne dla innych krajów i ich naukowców. Aby to osiągnąć, Chiny muszą pracować nad budowaniem swojej miękkiej mocy. Ponadto chińscy naukowcy muszą być bardziej pewni siebie i proponować bardziej oryginalne pomysły i wiedzę. Jednocześnie chińscy uczeni muszą być krytyczni i bezstronni wobec opinii i pomysłów.

Mayer powiedział, że programy wymiany talentów sprzyjają rozwojowi nauki po obu stronach. Jednak większość uniwersytetów współzałożonych przez Chiny i inne kraje ma siedzibę w Chinach. Promowanie międzynarodowej współpracy akademickiej wymaga nie tylko przybycia uczelni zagranicznych, ale także wyjazdów uniwersytetów chińskich. Chiny i inne kraje na trasie B&R mogą pogłębić współpracę akademicką poprzez wspólne tworzenie uniwersytetów w Chinach i poza nimi.

Alon powiedział, że skoro Chiny stają się międzynarodową potęgą badawczą, chińskie uniwersytety będą także częściej występować na międzynarodowej arenie badawczej.

Mayer powiedział, że współpraca akademicka w naukach społecznych jest niewystarczająca. Zanim Chiny będą mogły prowadzić bardziej międzynarodową współpracę akademicką w tej dziedzinie, kraj musi budować nauki społeczne w silniejszą dyscyplinę akademicką i uczynić ją bardziej widoczną dla ogółu społeczeństwa.

Lim podkreślił, że w celu pogłębienia współpracy akademickiej Chiny i kraje na trasie B&R mogą zacząć od konkretnych projektów. Na przykład kultywowanie talentu językowego na wysokim poziomie, w tym osób specjalizujących się w tłumaczeniu symultanicznym, może pomóc pokonać bariery językowe między krajami.

Lim poradził również, aby zwiększyć wzajemne uznawanie kwalifikacji edukacyjnych między chińskimi i singapurskimi uniwersytetami. Najnowocześniejsze technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość i sztuczna inteligencja, mogą być wykorzystane do budowy elektronicznych klas, przełamania bariery odległości i zmniejszenia kosztów międzynarodowej współpracy akademickiej.

Mayer powiedział, że chińscy uczeni powinni aktywnie badać więcej tematów akademickich i poszukiwać wspólnych zainteresowań akademickich w naukach społecznych w celu zwiększenia możliwości współpracy z innymi uczonymi.

Mówiąc o przyszłej międzynarodowej współpracy akademickiej w ramach B&R, Mayer powiedział, że współpraca naukowa w dziedzinie nauki, technologii i inżynierii już się zakończyła. Na przykład Chiny i niektóre kraje Europy Wschodniej prowadzą wspólne projekty akademickie w zakresie badań kosmosu, które obiecują znaczące wyniki.

Lim powiedział, że Chiny powinny mieć więcej i głębsze interakcje z uczonymi z krajów Azji Południowo-Wschodniej, zwiększając tym samym wzajemne zrozumienie. Singapurscy uczeni powinni przejąć inicjatywę wśród naukowców z Azji Południowo-Wschodniej i dążyć do wspólnych interesów i konsensusu w celu promowania międzynarodowej współpracy akademickiej.