Wprowadzenie klasyfikacji filtra pralki

- Mar 21, 2019-

Filtr pasywny: filtr składający się wyłącznie z elementów pasywnych, który jest skonstruowany przy użyciu zasady, że reaktancja elementów pojemnościowych i indukcyjnych zmienia się z częstotliwością.

Zalety tego rodzaju filtra: obwód jest stosunkowo prosty, nie potrzebuje zasilacza prądu stałego, wysoka niezawodność;

Wady są następujące: sygnał w paśmie przepustowym ma stratę energii, a efekt obciążenia jest oczywisty. Przy użyciu elementu indukcyjności łatwo jest wywołać indukcję elektromagnetyczną. Gdy indukcyjność L jest duża, objętość i waga filtra są stosunkowo duże, co nie ma zastosowania w dziedzinie niskiej częstotliwości.


Filtr aktywny: złożony z elementów pasywnych i komponentów aktywnych.

Zalety tego rodzaju filtra są następujące: sygnał w paśmie przepustowym nie tylko nie traci energii, ale może być wzmocniony, efekt obciążenia nie jest oczywisty, a interakcja jest bardzo mała, gdy podłączona jest wielostopniowa.

Wadą jest to, że zakres pasma przepustowego jest ograniczony przez szerokość pasma aktywnych urządzeń, co wymaga zasilania prądem stałym. Niezawodność nie jest tak wysoka jak w przypadku filtrów pasywnych i nie nadaje się do zastosowań wysokonapięciowych, wysokiej częstotliwości i dużej mocy.