Stawka podatku VAT w Chinach spadła do 13%, 9% i 6% od 1 kwietnia 2019 r. (KUP filtr o lepszej cenie or odrzuć 、 połącz 、 RJ45, Come To US)

- Apr 06, 2019-

NO1. Sprzedawaj towary za pomocą płatności bezpośrednich, podaj kilka przykładów.przykładOgólny podatnik podatku od wartości dodanej Przedsiębiorstwo podpisuje umowę z przedsiębiorstwem B w dniu 25 marca, a czas odbioru ustalony w umowie to 31 marca, rzeczywista data odbioru to 2 kwietnia, czy mogę zapytać, jaka stawka podatku ma zastosowanie do przedsiębiorstwa? ?Odpowiedź: zgodnie z odpowiednimi przepisami towar został wysłany, a płatność nie została otrzymana, ale dotarła do daty odbioru uzgodnionej w umowie i występuje obowiązek podatkowy. Dlatego też ustala się, że obowiązek podatnika przedsiębiorstwa A ma miejsce 31 marca, a stawka podatku przed korektą ma zastosowanie.NO2. Jeśli firma nie podpisuje umowy z firmą B, jaka stawka podatkowa ma zastosowanie do firmy?Odpowiedź: zgodnie z odpowiednimi przepisami towary zostały wysłane, a płatność została otrzymana, a obowiązek podatkowy występuje. Dlatego też ustala się, że obowiązek podatnika przedsiębiorstwa A ma miejsce 2 kwietnia, a skorygowana stawka podatkowa ma zastosowanie.NR 3. Jeśli firma A nie dostarcza towarów, a firma B nie dostarcza towarów, jaka stawka podatkowa ma zastosowanie do firmy A?Odpowiedź: zgodnie z odpowiednimi przepisami towary nie zostały wysłane, a płatność nie została otrzymana, ale dotarła do daty odbioru uzgodnionej w umowie i powstaje obowiązek podatkowy. Dlatego też ustala się, że obowiązek podatnika przedsiębiorstwa A ma miejsce 31 marca, a stawka podatku przed korektą ma zastosowanie.NR 4. Przy sprzedaży towarów na podstawie kredytu i raty:Odpowiedź: sposób odbioru bezpośredniego i bezpośredniego sprzedaje towary podstawowe mniej więcej tak samo, pamiętaj o słowie, aby zawrzeć umowę, aby zobaczyć umowę, nie masz umowy, aby zobaczyć dochód, jeśli obie umowy nie mają, zobacz wysłanie towaru w ciągu dnia. Stawka podatku przed 1 kwietnia i po 1 kwietnia.NR 5. Płatność za towary z góryprzykładPrzedsiębiorstwo A, ogólny podatnik podatku od wartości dodanej, należy do dużego przemysłu maszynowego. W kwietniu 2018 r. Podpisano 13-miesięczną umowę cyklu produkcji towarów ze spółką B. Umowa przewiduje, że datą odbioru jest 3 kwietnia 2019 r.Odpowiedź: zgodnie z odpowiednimi przepisami płatność została otrzymana, ale cykl produkcyjny towarów jest dłuższy niż 12 miesięcy, po otrzymaniu płatności powstaje zobowiązanie podatkowe; Płatność nie została otrzymana, ale cykl produkcyjny towarów przekracza 12 miesięcy. Umowa określa termin odbioru i powstaje obowiązek podatkowy. W związku z tym umowa stanowi, że data odbioru przypada na 3 kwietnia 2019 r. Jeśli przedsiębiorstwo A otrzyma płatność 31 marca, zobowiązanie podatkowe przedsiębiorstwa A nastąpi 31 marca, a zastosowana zostanie skorygowana stopa przed opodatkowaniem.NUMER 6. Będą uważane za sprzedaż towarów:przykładOgólne przedsiębiorstwo podatników VAT 23 marca postanowił wykorzystać własną odzież dla zbiorowego dobrobytu, która została oficjalnie wdrożona 2 kwietnia. Jaka stawka podatku ma zastosowanie do tej partii odzieży?Odpowiedź: zgodnie z odpowiednimi przepisami uważa się za sprzedaż towarów, przekazanych towarów, zobowiązania podatkowego. Ubrania zostały oficjalnie przekazane 2 kwietnia, z zastrzeżeniem dostosowanej stawki podatku.NO7. Sprzedaż usług lub usług podlegających opodatkowaniu:Odpowiedź: można również zsumować w zdaniu, usługa została dostarczona lub jest świadczona, gdy płatność zostanie potwierdzona, nie otrzymała umowy, zgodnie z umową uzgodnioną do ustalenia, a nie umowy i nie otrzymała płatności, usługa może zostać ustalona, głównie po to, aby zobaczyć odpowiedni czas na określenie nowej i starej stawki podatkowej;NO8. Uważany za serwis sprzedaży:Odpowiedź: podobnie jak w punkcie 4, zależy głównie od tego, czy usługa została dostarczona.NO9. Świadcząc usługi wynajmu:Mówiąc po angielsku, obowiązek podatkowy występuje, gdy płatności są odbierane, niezależnie od tego, czy usługi są świadczone, czy nie.NO10. Podczas przekazywania towarów finansowych:Mówiąc wprost, przeniesienie własności dóbr finansowych następuje niezależnie od tego, czy płatność została otrzymana, czy nie.NO11. Przenosząc wartości niematerialne i prawne i sprzedając nieruchomości:Odpowiedź: w prostym języku angielskim, jeśli istnieje umowa, najpierw spójrz na umowę.Zgodnie z zawiadomieniem nr. 14, 2019 (regulacja podatkowa państwa), „ogólny podatnik VAT (zwany dalej„ podatnikiem ”) przed korektą stawki VAT 16%, 10%, obowiązująca stawka podatku zgodnie z pierwotną wystawioną fakturą VAT , takie jak przydziały na sprzedaż, zawieszenie lub zwrot sytuacji wymagają wystawienia faktury w szkarłatnej liście, zgodnie z oryginalną obowiązującą stawką faktury w szkarłatnym liście podatkowym, jeżeli faktura jest błędna i musi zostać ponownie wystawiona, należy zastosować pierwotną obowiązującą stawkę podatkową przez fakturę czerwonego słowa, a następnie ponownie wystawiona zostanie poprawna faktura z niebieskim słowem.Co to znaczy?Mówiąc najprościej, przed 1 kwietnia podatnik wystawił fakturę VAT z pierwotną stawką podatku (16%, 10%). Po 1 kwietnia nastąpi obniżka sprzedaży, zawieszenie lub zwrot.W rzeczywistości otwierasz szkarłatny list, ale pamiętaj, aby otworzyć stawkę podatku zgodnie z poprzednim oh ~~Jeśli problem jest niewłaściwy, np. Zła ilość, ilość, zwichnięcie itp., Jak to zrobić?Dobrze jest ponownie otworzyć, najpierw zgodnie z pierwotną obowiązującą stawką podatkową, otworzyć czerwony, a następnie ponownie otworzyć poprawne niebieskie słowo.Oczywiście, jeśli podatnik ma sprzedaż podlegającą opodatkowaniu przed 1 kwietnia, ale nie wystawił faktury VAT, co zrobimy?Wypełnij zgodnie z wcześniejszą obowiązującą stawką podatkową dobrze!Dalsza lektura:Powiadomienie biura podatkowego! Od 1 kwietnia wynagrodzenie + podatek dochodowy od osób fizycznych + podatek od wartości dodanej + faktura + ubezpieczenie społeczne + deklaracja + rozliczenie końcowe + raport roczny dla przemysłu i handlu, księgowość do natychmiastowego wydrukowania informacji!


Przedsiębiorstwo ponownie zwiększa dochód, widzi, że przedsiębiorstwo spełnia warunki?


Ręka w rękę, aby nauczyć cię rozliczenia rocznego podatku dochodowego w 2018 roku